ความเคลื่อนไหว "จัดการความรู้แก้จนเมืองนคร"

เรียนรู้ น่าอยู่ ยั่งยืน
การจัดประชุมโครงการ “จัดการความรู้แก้จนเมืองนคร” จะจัดประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2549 นั้น การประชุมในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คุณเอื้อจังหวัด คุณเอื้ออำเภอ/ตำบล และคุณอำนวยตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,250 คน

เมื่อมีการแจ้งข่าวให้บุคคลทั่วไปทราบ ขณะมีผู้สนใจอยากจะเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมทีมเพื่อขับเคลื่อนขบวนการ (อย่างต่อเนื่อง) “แก้จนเมืองนคร” ไปด้วยกัน มีทีมตัวแทนจาก

  • ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จะขอเข้าร่วมประชุมด้วยประมาณ 6-7 คน
  • เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เจ้าหน้าที่จาก สกอ.

หากมีท่านใดที่สนใจและจะเข้าร่วมประชุม ก็ขอเชิญเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 7 มี.ค. 49 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)