การติดตั้ง LINUX GENTOO

ให้ใช้ Fire Fox ดูนะครับ จะดูได้ง่ายกว่า

การติดตั้ง LINUX GENTOO
ก่อนอื่นต้องไป DL โปรแกรมมาก่อนที่ http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml แนะนำตัว installer ไม่แนะนำตัว minimal แนะนะ mirror ใน ไทยhttp://mirrors1.mirrors.64hosting.com/pub/mirrors/gentoo

1. จัดการกับฮาร์ดดิสค์ โดยใช้คำสั่ง fdisk หรือ cfidskในตัวอย่าง ใช้ ฮาร์ดดิสค์ ขนาด 40 G 1 ก้อน และตัว GENTOO มองเห็นเป็น /dev/had ซึ่งแบ่งดังนี้

Device

Boot

Start

End

Blocks

Id

System

/dev/hda1

*

1

59

29704+

83

Linux

/dev/hda2

 

60

7997

4000752

82

Linux swap / Solaris

/dev/hda3

 

7998

77622

35091000

83

Linux

2. จัดการ Format ฮาร์ดดิสค์ตามที่แบ่งเอาไว้ โดยใช้คำสั่ง mke2fs สำหรัว Linux Partition และคำสั่ง mkswap สำหรับ Swap Partition เสร็จแล้วใช้คำสั่ง และ swapon สำหรับ Swap

3. Mount ฮาร์ดดิสค์ ไปที่ /mnt ดังตัวอย่าง

Device

mount

/dev/hda1

/mnt/boot

/dev/hda3

/mnt/gentoo

4. ติดตั้ง stage
ตรวจสอบวันที่และเวลาให้ถูกต้องก่อน ตรวจสอบแล้วDownload โปรแกรม Stage หรือ เอาจากในแผ่น GENTOO ถ้า DL มา ก็ต้องเลือกตรงกับ CPU โดยใช้คำสั่ง uname –a
เมื่อ Download เสร็จแล้วให้ ขยาย file เก็บไว้ที่ /mnt/gentoo
ถ้าเครื่องของคุณอยู่หนัง proxy ให้ใช้คำสั่งนี้ครับ
export http_proxy=proxy:port
export ftp_proxy=proxy:port
export RSYNC_PROXY=proxy:port
ลบ /mnt/gentoo/boot แล้ว ทำlink ไปยัง /mnt/boot
(ln -sf /mnt/boot boot)

การติดตั้ง Network ให้ Copy ทุก file ที่อยู่ใน /mnt/cdrom/distfiles/ ไปยัง /mnt/gentoo/usr/portage/distfiles/ หรือ Download snapshots/portage-latest.tar.bz2 จาก web ขยายแล้วไปไว้ที่ /usr/
แก้ไข แฟ้ม /mnt/gentoo/etc/make.conf ให้ตรงกับ คอมไพเลอร์ที่ใช้

5. ติดตั้ง System
#mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
#cp /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
#chroot /mnt/gentoo /bin/bash
#env-update && source /etc/profile
#emerge --sync
#/usr/portage/scripts/bootstrap.sh รอ รอ รอ
#emerge -e system รอ รอ รอ

6. คอมไพล kernel
มี 2 วิธี
1. compilied เอง
#cd /usr/src/linux
#make menuconfig
สำคัญมากๆครับ ส่วนของ menuconfig ส่วนนี้จะทำให้ตัว kernel รู้จักกับ hardware พื้นฐาน เช่น การ์ดเลน เมาส์ คีย์บอร์ด USB serial port pararial port รวมไปถึง ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น iptable อย่าผ่านไปง่ายๆ ให้ดูใหม่หมดทุกตัว อย่า เบื่อ ส่วนผมเอง ลืมไป bulit in driver ของการ์ดเลน สุดท้าย ลงเสร็จเรียบร้อย ใช้ lan ไม่ได้ เลยต้องมานั่ง compilied การ์ดเลยใหม่ และ netfilter เป็นส่วนของ iptable นะครับ
#time make -j2
#make modules_install
#cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel
แก้ไขแฟ้ม /boot/grub/grub.conf สำหรับ grub
หรือ lilo.conf สำหรับ lilo

2. ให้ gentoo compilied ให้
ต้องเอา kernel ที่ต้องไปการ ไปเก็บไว้ที่ /usr/src แล้ว ปลี่ยนชื่อเป็น linux
#emerge genkernel หรือ #emerge --menuconfig genkernel
#genkernel all

7. แก้ไขแฟ้ม /etc/fstab
ตัวอย่าง
/dev/hda1 /boot ext3 defaults,noatime 1 2
/dev/hda2 none swap sw 0 0
/dev/hda3 / ext3 noatime 0 1
none /proc proc defaults 0 0
none /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
/dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom auto noauto,user 0 0

set network
#rc-update add domainname default

แก้ไขแฟ้ม/etc/conf.d/hostname
HOSTNAME="localhost"

แก้ไขแฟ้ม /etc/conf.d/net
config_eth0=("192.168.159.25 netmask 255.255.255.0 brd 192.168.159.255")
routes_eth0=("default gw 192.168.159.1")
หรือ
config_eht0=("dhcp")
dns_servers_ESSID=("192.168.128.5","192.168.128.2")
dns_domain_ESSID=("localhost.localdomain")
dns_search_domains_ESSID=("pn.psu.ac.th")
แก้ไขแฟ้ม /etc/resolv.conf ถ้าคุณใช้ dhcp ปกติ แฟ้มนี้จะมีอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ dhcp จะแจก dnsserver มาด้วย ถ้าไม่ได้แจก ก็แก้เองได้ครับ ถ้า fix ip แฟ้มนี้คุณต้องสร้าง
domain pn.psu.ac.th
nameserver 192.168.159.5
nameserver 192.168.159.3

8. ตั้ง Passwod ให้กับ Root
#password

9. ติดตั้งเครื่องมือต่างๆ
#emerge --unmerge udev
#emerge devfsd.

10. ติดตั้ง Service ต่างๆ เช่น httpd,dhcp,dns

11. ติดตั้ง Bootloader
# emerge grub หรือ #emerge lilo
# grub-install /dev/hda สำหรับ grub หรือ /sbin/lilo สำหรับ lilo

แก้ไข แฟ้ม /boot/grup/grup.con สำหรับ grup
default 0
timeout 10
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz

title=Gentoo Linux 2.6.15.4
root (hd0,0)
kernel /kernel-genkernel-x86-2.6.15.4

13. ติดตั้ง telnet client
#emerge telnet-bsd

14. ขั้นตอนสุดท้าย คือเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ และ upgrade OS

END.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรัก linuxความเห็น (4)

สา
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

10. ติดตั้ง Service ต่างๆ เช่น httpd,dhcp,dns

ติดตั้งยังไงค่ะ

ขาก 10 แล้วไป 11 เลย งงค่ะ

12. ขั้นตอนสุดท้าย คือเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ และ upgrade OS

 

ทำอย่างไรค่ะ

sailomsaengdaed
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

ที่เขียนแบบนั้น คือ ละไว้ในฐานที่เข้าใจไงครับ
วิธี ติดตั้งโปรแกรม pine http://gotoknow.org/archive/2006/01/09/11/07/15/e11664
วิธี ติดตั้งโปรแกรมapache
http://gotoknow.org/archive/2005/10/26/21/33/50/e5921
http://gotoknow.org/archive/2005/10/29/16/56/39/e6049
http://gotoknow.org/archive/2005/11/08/20/44/18/e6671


วิธี ติดตั้งโปรแกรม mysql http://gotoknow.org/archive/2005/10/21/14/06/04/e5690
วิธี ติดตั้งโปรแกรม freeradius http://gotoknow.org/archive/2005/10/26/14/58/39/e5905

sailomsaengdaed
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 
มีอีกวิธีคือ ใช้ emerge เช่น
#emerge apache
#emerge mysql

แต่ผมชอบแบบ compilied เอง มากกว่าครับ
onanong
IP: xxx.26.183.20
เขียนเมื่อ 

อยากได้ประวัติความเป็นมาของ gentoo linux คะ ช่วยหาให้หน่อยน่ะคะ