ความเข้าใจผิดที่คิดว่าถูก

การคัดลอกที่ถูกต้องทำอย่างไร

ในปีการศึกษานี้ ได้ค้นพบเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่อง ที่ทราบว่านิสิตการจัดทำรายงานแบบไม่ค้ดลอกทำอย่างไร

   นิสิตหลายคนคิดว่า ถ้าคัดลอกของผู้อื่น (cut/paste) แล้วใส่อ้างอิง หรือ URL ถือว่าถูกต้องตามจรรยาบรรณการเขียนแล้ว

    คงตกเป็นหน้าที่หลักของ "ครู" แต่สงสัยจัง ใครไม่ได้สั่งสอนวิธีเขียน   แถมนิสิตยังบอกอีกว่าวิชาที่สอนไม่เหมือนกับสารนิพนธ์ แม้ว่าทราบว่าสารนิพนธ์คัดลอกไม่ได้ แต่รายงานอื่น ๆ คัดลอกได้

    ที่สำคัญนิสิตเขียนไม่เป็น ก็ในเมื่อสำนวนที่ได้มามันสวยหรู่อยู่แล้ว จะปรับแก้ไขอย่างไร

     สังคมมันง่าย การ cut/paste มันก็ง่าย แต่มานั่งคิด แล้วในอนาคตเราจะมีโอกาสได้อ่านงานใหม่ ๆ โคลงกลอนใหม่ มัยนี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)