ในกลุ่มสาระวิชา กอท.ที่ผมสอนอยู่ในชั้น ป.3 ได้มีแผนการเรียนรู้ เรื่อง ถั่วงอกผมได้เอารปของถั่วเขียวที่พร้อมจะบริโภคได้แล้วมาให้ดูเพื่อเป็นหลักฐาน ยืนยัน ว่าถั่วงอกที่เพาะ ครูไม่ได้สอนเพาะแค่ในกระดาษ หรือไม่ได้เพาะแค่การทดลอง แต่เพาะเพื่อได้บริโภคจริงๆด้วย

          ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเด็กนักเรียนที่กำลังยืนถือ แผ่นถั่วงอกนั้น เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพุทธเกษตรจริงๆ ซ้ายมือสุดชื่อ   พรทิตย์  แซ่โซ้ง   (กลาง) ชื่อดญ.จง   แซ่เจ๊า

ขวาสุดชื่อ ดญ.ดวงเดือน  ยุงย่น

          ผมขออนุญาตเล่าขั้นตอน การทำถั่วงอกให้พอเข้าใจโดยสังเขป

1.เอาเมล็ดถั่วเขียวที่จะเพาะ จำนวน 2 กก. มาคัดเม็ดที่แตกที่เสียที่แมงเจาะออก 3.จากนั้นให้ไปแข่น้ำอุ่น นำร้อนผสมนำเย็น 1 คืน

2.นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่ 1 คืนมาโรยในถังเพาะ จะเป็นตะกร้าก็ได้ ถังดำก็ได้ หรือ บ่อซีเมนต์ก็ได้

3.จากนั้นรดน้ำวันละ ประมาณ 3-5 ครั้ง จนถั่วเขียวจะงอกได้ดังรูป

           หากมีคุณสนใจจริงๆ คงต้องหารูปภาพการเพาะถั่วงอกทุกขั้นตอนมาลงให้อีกครั้ง ดูที่กระแสตอบรับก่อน ถ้าสนใจ จะลงใหม่ให้ดีกว่านี้อีก