คุณภาพคับคน "ฅ" หรือจะให้คนคุมคุณภาพ

"อย่าให้คุณภาพมาทับคน"

ถอดรหัสความรู้(SCG)  ประสบการณ์จากผู้เสพ... ระบบคุณภาพ จากท่านพี่... "ทวีสิน" ได้แนะเค็ดวิชาสุ่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ต้องยืนยันว่าต้องอย่าให้คุณภาพเท่าที่มีทุกระบบนั้นมาทำให้คนและองค์กรติดอยู่ที่ระบบคุณภาพเหล่านั้น "อย่าให้คุณภาพมาทับคน" แต่..ต้องเสพอย่างมีสติ ดูตัว ดูตน ดูบริบทของตนเองและองค์กรเสียก่อนแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ "รู้ตัว รู้ตน รู้ใจ รู้ใช้ รู้กาล"

วัน ฅน คุณภาพ มมส. ที่ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

27 มี.ค. 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ ม.มหาสารคามความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เราชอบเสพคุณภาพ
  • แต่ไม่ได้ใช้ เครื่องมือคุณภาพ
  • สู่เป้าหมายองค์กร