สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 5 )

              แนวทางการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน
             
              เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าในการผลิตวัตถุดิบทะลายปาล์มน้ำมันได้  โดยการลดต้นทุนการผลิตทุก ๆ ด้าน  พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทะลายปาล์มสดของปาล์มน้ำมัน  ดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของปาล์มน้ำมัน  และปัจจัยภายนอกที่ปาล์มน้ำมันต้องการ  เช่น  เกษตรกรควรทราบเกี่ยวกับดินและสภาพอากาศที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมัน   ลักษณะพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี  และพฤกษศาสตร์ของปาล์มน้ำมัน  โดยเฉพาะเรื่องการออกช่อดอกของปาล์มน้ำมันทั้งตัวผู้และตัวเมีย  ซึ่งแต่ละช่อดอกต้องใช้เวลาในการเจริญและพัฒนาเป็นเวลานานประมาณ  3  ปี   จึงจะโผล่พ้นทางใบปาล์มออกมาให้สังเกตเห็นได้  นอกจากนี้เกษตรกรต้องทราบถึงวิธีการ  การจัดการสวนปาล์มที่ดี  รวมทั้งการจัดการปุ๋ยอย่างถูกต้อง  เหมาะสมและประหยัด

อ.ประสาทพร  กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)