KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 18. ปัญหา

• KM ไม่เน้นการแก้ปัญหา    แต่เน้นขยายความสำเร็จ    โดยการนำความสำเร็จ (Best Practices) มา ลปรร. กัน
• ปัญหา ถ้าหมกมุ่นกับมันมาก จะทำให้จิตใจห่อเหี่ยว อมทุกข์   
• อย่าหมกมุ่นกับปัญหา   จงหมกมุ่นกับความสำเร็จ    แล้วปัญหาจะลีบไปเอง
• ที่จริงความสำเร็จเริ่มต้นที่ปัญหา   แล้วมีบุคคล/กลุ่มบุคคล ทดลองหาวิธีแก้    ทำ PDCA ศึกษาจากผู้เคยทำเรื่องนั้นสำเร็จ    เอามาปรับใช้กับงานของเราเอง    ทำ PDCA ไปสักระยะหนึ่ง ก็จะบรรละความสำเร็จ 
• ปัญหามีไว้ให้ค้นหาและดำเนินการแก้ไข    บริษัทที่มีเป้าหมายการผลิตแบบ Zero Defect จะให้รางวัลพนักงานที่ค้นหาปัญหาพบ    เพื่อจะได้นำมาช่วยกันแก้ไข
• จงอย่ากลบเกลื่อนปัญหา    เพราะจะทำให้ไม่ได้โอกาสเรียนรู้    และไม่มีโอกาสปรับปรุง
• “ปัญหาคือยาชูกำลัง” วาทะของ ศ. นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว
• มองปัญหาเชิงบวก   มองให้ถึง root cause   จัดการปัญหาให้ถึงระดับการป้องกัน    ทำ risk management

วิจารณ์ พานิช
๒๑ กพ. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)