เมื่อถึงกำหนดส่งงานประกันคุณภาพ

ครูแว่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลังจากที่นัดคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส่งงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ปรากฏว่ามีกลุ่มมาตรฐานที่ 4 เพียงมาตรฐานเดียวเท่านั้นที่ได้ส่งมา แต่จากวันนี้จะต้องดำเนินการเตรียมการประชุมคณะกรรมการแต่ละมาตรฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาครบถ้วนเสียก่อน จะได้เตรียมพร้อมรับการประเมินรอบสองจาก สมศ. อีกไม่กี่เดือนนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพภายในความเห็น (0)