และแล้วหนทางการสื่อสารที่อาจจะมีกันมานาน.แส๊น..นาน..KM.

พอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้าง แต่ไม่คิดว่ามีช่องทางรับข่าวสารหรือได้กระจายสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้ให้ชาวบ้านได้รู้....???? ยินดีกับทางเดินนี้ หากท่านใดมีอะไรจะชี้แนะ ... แนะนำ...น้อมรับเสมอ...แค่คิดก็น่าจะสนุก คืนนี้เป็นเวรดึกที่ไม่มีความง่วงนอนครอบคลุม...เพราะทันทีที่ว่างจะเปิดดู  KM.ทั่วๆไปและเปิดตัว...อีกด้วย...ยังงี๊งานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าวิ่งไปไม่ไกลแน่..ฮิๆๆๆ เพราะเบอร์ห้าทางเดินใหม่นี่เอง