ร่วมแรง ร่วมใจ

ใบบุญ
ร่วมแรง ร่วมใจ
เมื่อวาน วันที่  1 มีนาคม 2549 คณะฯจัดสัมมนาข้าราชการสายสนับสนุน ประจำปี 2549 เรื่อง "บุคลากรสายสนับสนุนจะเอื้อให้คณะทันตแพทยศาตร์บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร" โดยจัดให้มีการฟังบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์จงรักษ์  หงษ์งาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปณัทพร  เรืองเชิงชุม และคุณนกรินทร  วิชาโคตร คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรแบ่งให้สัมมนาเป็น 2 กลุ่ม เมื่อวานเป็นการสัมมนาของกลุ่มแรก เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสื่อสารเล็กน้อย  ทำให้ต้องจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายเร่งด่วนด่วน แต่คณะฯมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอกสาร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปั่นจนเอกสารเสร็จทันการประชุมสัมมนาชนิดเส้นยาแดงผ่าแปด พนักงานโรเนียว คนเรียงเอกสารที่น่าชมเชยของคณะฯ คือ นายอุดม  ต้นกันยา นางกัลยา  เทพแดง นางสัมฤทธิ์  กาบไกรแก้ว นายสมจิตต์ พันธ์โม้ นายอรุณ   ยามี นางเสถียร  คำศิริรักษ์ นางนัยนา  สิมเสน นายวิลาศ  อาจอนงค์ นายบุญคล้าย  ยามี และมีคนที่ให้กำลังใจลุ้นอยู่ห่างๆอีก งานจึงเสร็จทันเวลา ขอขอบคุณทุกคนจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 17321, เขียน: 02 Mar 2006 @ 08:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ช่วยเล่าให้ฟังบ้างครับ