ติดต่อ

ร่วมแรง ร่วมใจ

  ร่วมแรง ร่วมใจ   
เมื่อวาน วันที่  1 มีนาคม 2549 คณะฯจัดสัมมนาข้าราชการสายสนับสนุน ประจำปี 2549 เรื่อง "บุคลากรสายสนับสนุนจะเอื้อให้คณะทันตแพทยศาตร์บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร" โดยจัดให้มีการฟังบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาจารย์จงรักษ์  หงษ์งาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ปณัทพร  เรืองเชิงชุม และคุณนกรินทร  วิชาโคตร คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรแบ่งให้สัมมนาเป็น 2 กลุ่ม เมื่อวานเป็นการสัมมนาของกลุ่มแรก เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการสื่อสารเล็กน้อย  ทำให้ต้องจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายเร่งด่วนด่วน แต่คณะฯมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอกสาร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปั่นจนเอกสารเสร็จทันการประชุมสัมมนาชนิดเส้นยาแดงผ่าแปด พนักงานโรเนียว คนเรียงเอกสารที่น่าชมเชยของคณะฯ คือ นายอุดม  ต้นกันยา นางกัลยา  เทพแดง นางสัมฤทธิ์  กาบไกรแก้ว นายสมจิตต์ พันธ์โม้ นายอรุณ   ยามี นางเสถียร  คำศิริรักษ์ นางนัยนา  สิมเสน นายวิลาศ  อาจอนงค์ นายบุญคล้าย  ยามี และมีคนที่ให้กำลังใจลุ้นอยู่ห่างๆอีก งานจึงเสร็จทันเวลา ขอขอบคุณทุกคนจริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 17321, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #การพัฒนาองค์การ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ช่วยเล่าให้ฟังบ้างครับ