ด้วยความกรุณาและหวังดีอย่างจริงใจ


...ที่ท่านได้ชักชวนให้เข้าไปทำงานเพื่อร่วมกันสานฝันสานอุดมการณ์ที่มีต่อชาวบ้าน

     เมื่อวาน (28 ก.พ.49) ผมได้รับ E-mail จากคุณประสิทธิ์ ออนดี ซึ่งเป็นนักวิจัยและผู้จัดการเครือข่ายนักวิจัยของสมาคมหมอนามัย โดยมีใจความตามท้ายบันทึกนี้ ในส่วนแรกผมขอนำเอาเนื้อความที่ผมตอบกลับไป มาบันทึกก่อน จะเข้าใจอะไร หรืออย่างไร ก็พิจารณากันเองนะครับ

เรียน คุณประสิทธิ์ ออนดี
     ผมได้รับจดหมายแล้วครับ และขอขอบคุณในความกรุณาและหวังดีเป็นอย่างยิ่งต่อเรา "หมออนามัย" ตามที่ผมรับรู้ได้ โดยเฉพาะการให้เกียรติอันยิ่งใหญ่ต่อผม ที่ท่านได้ชักชวนให้เข้าไปทำงานเพื่อร่วมกันสานฝันสานอุดมการณ์ที่มีต่อชาวบ้าน...ด้วย ขอน้อมรับเกียรตินี้ด้วยความยินดียิ่งครับ และด้วยใจจริงอันบริสุทธิ์
     เพียงแต่ผมเกรงว่าจะไม่มีความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ เพราะถนัดอยู่แค่พื้นที่เล็ก ๆ ชนบท ๆ (พัทลุง) คลุกอยู่แต่กับหมอนามัยที่มีอุดมการณ์อันบริสุทธิ์ (เท่านั้น) และชาวบ้านโดยเฉพาะ "คนชายขอบ" อาจจะไม่เหมาะที่จะไปพบผู้คนมากหน้าหลายตา และผมเกรงจะเข้ากับเขาเหล่านั้นได้ยากหากผมยังไม่สามารถพิสูจน์ "ความจริงใจต่อกัน" ได้ ฉะนั้นหากจะเรียกใช้ผมอย่างไรแล้ว ขอให้สมาคมฯ (คุณประสิทธิ์ ออนดี ) ได้พิจารณาให้เหมาะสมด้วย จะยินดีและจะได้เกิดปิติสุขในการเข้าไปรับใช้สมาคมฯ ด้วย และด้วยกัน
     ผมอาจจะสงสัยใคร่รู้คำตอบบางคำตอบเพื่อช่วยให้ก่อเกิดความสบายใจ"ร่วม"ด้วยกัน คือการใช้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารมายังผม "หมออนามัย" ซึ่งผมก็เกรงอีกเช่นกันว่าจะแปลผิด ทำให้ผิดเจตนารมย์ที่ดีงานนั้นไปเสีย เช่น "I think that you have capacity to help Moh-arnamai..." เพราะที่ผมทำอยู่ และได้ลงมือทำจริง ๆ ก็เพื่อสิ่งนี้ เพื่อ...ดึง แสดง และประกาศให้เห็นถึงศักยภาพของเพื่อน ๆ หมออนามัย รวมถึงศักยภาพของ "คน" โดยทั่วไป ให้ได้ภูมิใจในคุณค่าแห่งตน โดยไม่ต้องให้ใครมาท้าทาย หากแปลผิดไปโปรดอภัยในความเป็น "หมออนามัยชายขอบ" ด้วยครับ
     ท้ายที่สุดเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการสื่อสาร ผมขอใช้ภาษาไทยนะครับ และขอบอกอีกครั้งในเชิงสรุปว่า "ด้วยความยินดียิ่ง" ที่จะได้เข้าไปร่วมกัน "คนละไม้คนละมือ" เพื่อยกระดับศักยภาพ และศักดิ์ศรีแห่ง "ความเป็นคนโดยเท่าเทียมกัน" ครับ

                                                               "ชายขอบ"
                                                             อนุชา  หนูนุ่น

     ส่วนเนื้อความเดิมของ E-Mail ที่ส่งถึงผมครับ

You would like to help and spread the Moh-arnamai’s reputation. Please, call me.  
Prasit Ondee
Dear Kun Chaikhop

Let me introduce to you that My name is Prasit Ondee.
I am a researcher and the manager of the Researcher Network of Moh-arnamai Association. I think that you have capacity to help Moh-arnamai Association in order to build up health researches under Moh-arnamai Association’s copyrights and support funds from Health Promotion Fund (สสส.).
Finally, you would like to help and spread the Moh-arnamai’s reputation.
Please, call me at my e-mail of ...

Best wish and Regards

Prasit Ondee
Ph.D. candidate
Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok province

หมายเลขบันทึก: 17304เขียนเมื่อ 1 มีนาคม 2006 21:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)

Mind's eye

บางครั้งการมองเพียงตา..ฟังเพียงเสียง
รับรู้..ได้ตามการสัมผัส..ผิว
อาจทำให้เรา...สูญเสีย
ถ้อยความและเจตนาที่อยู่ลึก...
ภายใต้ข้อความ...มีภาพผืนใหญ่ซ่อนอยู่
หากเรา..มอง
ด้วย Mind'eye....
อาจน้อมนำเรา...เข้าใจบางอย่าง
ได้อย่างมีความหมาย (Meaningfull)

เจตนา...

ไม่ว่าจะสื่ออะไร...อย่างไร...ด้วยวิธีไหน
สิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่...เจตนา...ที่ซ่อนอยู่ภายใน
บางครั้งคนที่สื่ออาจหาญกล้า...น้อย..ที่จะบอกอะไรตรงไปตรงมาหรืออาจเพียงเขิลอาย...หรืออาจ....
แต่..เพื่อเจตนาที่ดีงาม..ที่บ่งบอกถึงความ Trust ...ของผู้สื่อ
นั่นคือ...ผู้รับต้องสามารถสัมผัสได้...
คุณชายขอบ...อาจรู้สึกอะไรได้บางอย่าง...แต่นั่นก็ยังยึดมั่นในเจตนาที่ดีงามที่มีต่อ...ความเป็น "หมออนามัย"...ในจิตวิญญาณ (จากการวิเคราะห์ภายใต้บันทึก)
...
"จงเชื่อและศรัทธา...ในตนเอง" ภายใต้..."ไม่ทำร้ายใคร"

ด้วยความกรุณาและหวังดีอย่างจริงใจ อีกครั้ง!

     ผมได้รับ E-mail ตอบกลับแล้วจากคุณประสิทธิ ก็เหมือนกับเป็นการ conferm และย้ำว่าเป็นเพราะ "ความกรุณาและหวังดีอย่างจริงใจ" ความคลางเครงที่มีพลันมลายหายไป และขอน้อมรับโอกาส เพื่อที่จะได้เข้าไปร่วมกัน "คนละไม้คนละมือ" เพื่อยกระดับศักยภาพ และศักดิ์ศรีแห่ง "ความเป็นคนโดยเท่าเทียมกัน" ครับ ด้วยความยินดีจริง ๆ

               ข้อความใน E-mail ที่คุณประสิทธิ ส่งมาครับ

Prasit Ondee
สวัสดีครับคุณชายขอบ

     คุณอาจตีความภาษาที่ต่างออกไปอีก ซึ่งผมใช้คำว่า "ตีความ" ก็เพราะว่า ณ สถานการณ์ที่ต่างกัน เจตนาของผู้กระทำและคิดก็ต่างกันออกไป ผมหมายความว่า ผมคิดว่าคุณมีศักยภาพในการทำวิจัย เพราะคนแต่ละคนมีศักยภาพแต่ละด้านไม่เท่ากัน ความถนัด ความชอบที่ไม่เหมือนกัน นี่คือความแตกต่างของคนในสังคมหมออนามัยแต่ถ้าว่าไป นี่หล่ะ เอกลักษณ์เฉพาะของคุณอนุชา ช่างคิด ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ไว (ตอบสนองต่อคำเชิญชวนของผม) เพราะน้อยคน เมื่อมีโอกาสมาวางต่อหน้า มักจะละทิ้งโอกาสมันไป โดยไม่ยอมต่อสู้

     จริง ๆ จุดมุ่งหมายของคุณอนุชา และผม ไม่แตกต่างกัน เพราะเรามุ่งหวังที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงการทำงานของหมออนามัยในชนบท ซึ่งเราเรียกหมออนามัยว่า บุคคลที่ถูกหลงลืม หรืออาจถูกเรียกจากคนบางกลุ่มว่า คนชายขอบ คนนอกสายตา (คนนอกสายตาจากมุมมองของคนทำงานในกระทรวง/ระดับประเทศ)

     จุดมุ่งหมายของสมาคมหมออนามัย ต้องการให้สังคมระดับประเทศยอมรับในความสามารถของหมอนามัยที่ทำงานอยู่ในเขตชนบท ซึ่งถือเป็นหมอสร้างสุขภาพของชาวบ้าน ป้องกันไม่ให้คนป่วย

       ผมเองในฐานะผู้จัดการเครือข่ายนักวิจัย ของสมาคมหมออนามัย ต้องการเครือข่ายนักวิจัยที่อยู่ในระดับพื้นที่ หรือระดับจังหวัด เข้ามาอยู่ในทีมของเรา เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้กับสมาคมหมออนามัย โดยการทำงานของกลุ่มหมออนามัยนั้นมุ่งหวังจะใช้ผลงานวิจัยเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำงานในอนาคต ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การเป็น กลุ่มบุคคล (หมออนามัย) ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงของประเทศ และสาธารณชน

     ช่วยให้ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ผมมาหน่อยซิครับ ผมมีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ที่ต้องการให้ทีมนักวิจัยระดับพื้นที่เข้าไปศึกษาถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการให้เป็น "ชุมชนปลอดอบายมุขและเหล้า" ซึ่งรูปแบบอาจเป็นการศึกษาเชิงปริมาณก็ได้ แต่ถ้าให้ดี ควรเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยของนักวิจัยเองและการออกแบบเก็บรวบรวมของนักวิจัยเอง ซึ่งเรามุ่งหวังให้นักวิจัยระดับประเทศพยายามทำงานกันเป็นทีม ไม่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งรู้สึกเดียวดายในการทำงานวิจัยหรอก

                                ขอขอบคุณมากครับ

                                    Prasit Ondee
                                   (PhD student)

เรื่องนี้ทำให้นึกถึงคำสอนของอาจารย์ฝรั่งเมื่อตอนเรียนว่า เรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องลำบากในการตัดสินใจ อาจต้องการการทิ้งระยะเวลาเล็กน้อย ไม่ควรตอบสนองทันที 

สำหรับพี่สิ่งที่จะขอ ลปรร.กับคุณชายขอบและคุณ Prasit ก็คงจะเป็น คำว่า capacity ซึ่งเมื่ออ่านจากคำแปลภาษาไทยแล้ว ทำให้เข้าใจว่า จริงๆแล้วควรเป็นคำว่า potential หรือถ้าจะเอาให้ใกล้กับคำนี้ (capacity) ที่สุดก็ควรใช้คำว่า capability มากกว่า ซึ่งจะแปลได้ใกล้เคียงกับคำว่า ศักยภาพ ที่สุด

กับขออนุญาตแก้ให้นิดนึงตรง "ก็เหมือนกับเป็นการ conferm..." ต้องเป็น confirm นะคะ 

ยังไม่ได้เขียน AAR สำหรับวันนี้ที่ไปฟังคุณชายขอบ ขอแปะไว้ก่อนว่า ยินดีที่ได้รู้จักตัวจริงค่ะ เป็นอีกคนที่พบตัวจริงหลังจากรู้จักในบล็อก แล้วพบว่าตัวจริงพูดได้เหมือนเวลาเขียน

ต่อเนื่องจากความเห็นอันก่อน เมื่อกี๊พี่ก็เลยได้เขียนบันทึกถึงโปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ดิกชันนารี ที่สามารถติดตั้งไว้บนเตรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบการเขียนและคำแปลได้ทันทีตลอดเวลา ซึ่งพี่เห็นว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณชายขอบด้วยค่ะ

ทั้ง mide's eye และ เจตนา

     เป็นสิ่งที่ Dr.Ka-poom เพื่อนรักผู้หวังดี ที่คอยช่วยเตือนสติ อย่างที่เพื่อนมีหน้าที่ควรจะทำต่อเพื่อน ที่ลึกในระดับวิญญาณ ขอบคุณที่เข้าใจ ตามที่เน้นย้ำว่า "แต่นั่นก็ยังยึดมั่นในเจตนาที่ดีงามที่มีต่อ...ความเป็น "หมออนามัย"...ในจิตวิญญาณ" การเตือนสติจากเธอ...คนดี มีผลเชิงบวกกับผมเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย

ตลอดจน ความหวังดี

     พี่โอ๋ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่แนะนำ ผมต้องการคำแนะนำแบบนี้เพื่อเติมเต็มครับ ผมเขียน Confirm เป็น Conferm ผิดบ่อย พอ ๆ กับ สังเกต เป็น สังเกตุ จนต้องระวัง แต่ก็ยังพบเห็นได้บ่อยมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี