เมื่อวาน (28 ก.พ.49) ผมได้รับ E-mail จากคุณประสิทธิ์ ออนดี ซึ่งเป็นนักวิจัยและผู้จัดการเครือข่ายนักวิจัยของสมาคมหมอนามัย โดยมีใจความตามท้ายบันทึกนี้ ในส่วนแรกผมขอนำเอาเนื้อความที่ผมตอบกลับไป มาบันทึกก่อน จะเข้าใจอะไร หรืออย่างไร ก็พิจารณากันเองนะครับ

เรียน คุณประสิทธิ์ ออนดี
     ผมได้รับจดหมายแล้วครับ และขอขอบคุณในความกรุณาและหวังดีเป็นอย่างยิ่งต่อเรา "หมออนามัย" ตามที่ผมรับรู้ได้ โดยเฉพาะการให้เกียรติอันยิ่งใหญ่ต่อผม ที่ท่านได้ชักชวนให้เข้าไปทำงานเพื่อร่วมกันสานฝันสานอุดมการณ์ที่มีต่อชาวบ้าน...ด้วย ขอน้อมรับเกียรตินี้ด้วยความยินดียิ่งครับ และด้วยใจจริงอันบริสุทธิ์
     เพียงแต่ผมเกรงว่าจะไม่มีความสามารถและประสบการณ์เพียงพอ เพราะถนัดอยู่แค่พื้นที่เล็ก ๆ ชนบท ๆ (พัทลุง) คลุกอยู่แต่กับหมอนามัยที่มีอุดมการณ์อันบริสุทธิ์ (เท่านั้น) และชาวบ้านโดยเฉพาะ "คนชายขอบ" อาจจะไม่เหมาะที่จะไปพบผู้คนมากหน้าหลายตา และผมเกรงจะเข้ากับเขาเหล่านั้นได้ยากหากผมยังไม่สามารถพิสูจน์ "ความจริงใจต่อกัน" ได้ ฉะนั้นหากจะเรียกใช้ผมอย่างไรแล้ว ขอให้สมาคมฯ (คุณประสิทธิ์ ออนดี ) ได้พิจารณาให้เหมาะสมด้วย จะยินดีและจะได้เกิดปิติสุขในการเข้าไปรับใช้สมาคมฯ ด้วย และด้วยกัน
     ผมอาจจะสงสัยใคร่รู้คำตอบบางคำตอบเพื่อช่วยให้ก่อเกิดความสบายใจ"ร่วม"ด้วยกัน คือการใช้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารมายังผม "หมออนามัย" ซึ่งผมก็เกรงอีกเช่นกันว่าจะแปลผิด ทำให้ผิดเจตนารมย์ที่ดีงานนั้นไปเสีย เช่น "I think that you have capacity to help Moh-arnamai..." เพราะที่ผมทำอยู่ และได้ลงมือทำจริง ๆ ก็เพื่อสิ่งนี้ เพื่อ...ดึง แสดง และประกาศให้เห็นถึงศักยภาพของเพื่อน ๆ หมออนามัย รวมถึงศักยภาพของ "คน" โดยทั่วไป ให้ได้ภูมิใจในคุณค่าแห่งตน โดยไม่ต้องให้ใครมาท้าทาย หากแปลผิดไปโปรดอภัยในความเป็น "หมออนามัยชายขอบ" ด้วยครับ
     ท้ายที่สุดเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการสื่อสาร ผมขอใช้ภาษาไทยนะครับ และขอบอกอีกครั้งในเชิงสรุปว่า "ด้วยความยินดียิ่ง" ที่จะได้เข้าไปร่วมกัน "คนละไม้คนละมือ" เพื่อยกระดับศักยภาพ และศักดิ์ศรีแห่ง "ความเป็นคนโดยเท่าเทียมกัน" ครับ

                                                               "ชายขอบ"
                                                             อนุชา  หนูนุ่น

     ส่วนเนื้อความเดิมของ E-Mail ที่ส่งถึงผมครับ

You would like to help and spread the Moh-arnamai’s reputation. Please, call me.  
Prasit Ondee
Dear Kun Chaikhop

Let me introduce to you that My name is Prasit Ondee.
I am a researcher and the manager of the Researcher Network of Moh-arnamai Association. I think that you have capacity to help Moh-arnamai Association in order to build up health researches under Moh-arnamai Association’s copyrights and support funds from Health Promotion Fund (สสส.).
Finally, you would like to help and spread the Moh-arnamai’s reputation.
Please, call me at my e-mail of ...

Best wish and Regards

Prasit Ondee
Ph.D. candidate
Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok province