GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บทสรุป ของการติดตามงานด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ปัญหาที่น่ากังวลที่สุดคือ การที่สิ่งส่งตรวจไม่มีชื่อและหมายเลขผู้ป่วย
  ว่างเว้นจากการบันทึกเรื่องราวของกิจกรรม ISO 15189 มานาน ในที่สุดการติดตามงานด้าน คุณภาพห้องปฏิบัติการรวม 7 หน่วยงาน(ช่วงวันที่ 23 ม.ค. – 1 ก.พ. 2549) ก็ได้บทสรุปที่น่าสนใจดังนี้
1. การจัดทำ work instruction ของการทดสอบที่ส่งขอรับการประเมินในรอบแรก แต่ละหน่วยงานดำเนินการไปได้ประมาณ 50-75%
2. ในขั้นตอน pre-analytical process ส่วนใหญ่ทุกห้องปฏิบัติการมีการควบคุมคุณภาพอยู่แล้ว ขาดแต่การจัดทำเอกสารที่สมบูรณ์ และจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ปัญหาที่น่ากังวลที่สุดคือการที่ สิ่งส่งตรวจ มีเพียง b/c แต่ยังไม่มีชื่อและหมายเลขผู้ป่วย
3. ส่วนของขั้นตอน analytical process ก็มีการทำ IQC, EQA เกือบทุกการทดสอบ มีบางการรายการที่ยังทำไม่ครอบคลุมทั้งหมด เช่น urinalysis เป็นต้น
4. ขั้นตอน post-analytical process ประสบปัญหาเดียวกันทุกหน่วยงาน เรื่องการแก้ไขการรายงานผล ที่ไม่สามารถคงผลเดิมไว้ได้เพราะข้อจำกัดของโปรแกรมรายงานผล
   ส่วนความคาดหวังที่ทุกห้องปฏิบัติการฝากไว้ให้กับ กรรมการ ISO คือ คู่มือรับสิ่งส่งตรวจ ที่ควรจะครอบคลุมเกณฑ์รับและปฏิเสธ สสต. การกำหนดค่าวิกฤต  และ TAT ด้วย
   บันทึกหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นการรายงานจุดเด่นและแผนการดำเนินงานระยะสั้นของแต่ละหน่วยงานที่เข้าไปติดตามงานค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คุณภาพ
หมายเลขบันทึก: 16659
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอบคุณ คุณชวดีมากๆ กับแรงกาย แรงใจที่ให้กับภาควิชาค่ะ