ความรู้/องค์ความรู้

network
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความรู้/องค์ความรู้/ ข้อมูล/สารสนเทศ/ปราชญ์ / อัจฉริยะ

ขอเปิดเวทีเรื่องที่พวกเราจะได้ยินบ่อยคำว่า ความรู้ และองค์ความรู้ ต่างหรือ เหมือนกันอย่างไรและประเด็นของคำว่า ข้อมูล สารสนเทศ ปราชญ์ อัจฉริยะ

    ข้อมูล DATA

    สารสนเทศ  Information

   ความเป็นปราชญ์  WISDOM

  ความเป็นอัจฉริยภาพ  Intelligence

   ทั้ง 4 คำนี้เป็นสิ่งที่มีความคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่ระดับ

เช่น ข้อมูล  EX นักเรียนมีข้อมูลที่จะทำรายงานมากในเรื่องสุราษฎร์ธานี  แต่ไม่สามารถที่จะเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้ ไม่รวมเป็นเนื้อหาเดียวกัน

ส่วนสารสนเทศ  คือสิ่งที่ได้จากนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียงเรียงตั้งเป็นประเด็นหัวเรื่องใหญ่ หัวเรื่องย่อย  อ่านแล้วรู้แจ้งชัด  สามารถนำไปใช้งานได้ในแต่ละหัวข้อ / ประเด็นของเรื่องสุราษฎร์ธานี  ( นำไปใช้งานได้ )

ความเป็นปราชญ์ รอบรู้ คือ เป็นระดับขั้นสูงที่คนสามารถนำสิ่งได้จากการเรียนรู้ ข้อมูล  สารสนเทศ มาแปลงนำไปใช้งานได้อย่างที่เรียกว่านำไปปฏิบัติ Practice ฉลาดที่จะทำ จะเผยแพร่ความรู้ถึงขั้นเป็นองค์ความร้ใหม่  มีความแตกฉานในวิทยาการ ถึงขั้นปราชญ์ ก็ว่าได้

อ้อ อีกระดับเรียกอัจฉริยภาพ (INTELLIGENCE)  คำนี้น่าจะยิ่งกว่ารอบรู้ อัจฉริยะ  หายากมากในบุคคล1ใน หมื่นหรือ แสน ดี

   นี้คือ ข้อมูล ความรู้ และองค์ความรู้ที่เรานำมาบูรณาการทางความคิด ยกเป็นอีก 1 ประเด็น

  ช่วยกันแสดงความเห็นก็ดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรื่องห้องสมุดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

รายการเก็บตกแวดวงสารสนเทศ

นี่คืออีก 1 ความหมายที่ได้มาจากการ ลปรร.กันที่เว็บของวศ. ว่าความหมายของคำว่า ความรู้ และ องค์ความรู้ มีความหมายแตกต่างกัน  ลองตามมาอ่านกันน่ะ

   คำว่า ความรู้ มาจากคำว่า ความ กับคำว่า รู้

  ตัวอย่างเช่น   นักเรียนควรต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการอ่านหนังสือ นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน.

ส่วนคำว่า องค์ความรู้ ซึ่งหมายถึง  ความรู้ที่ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วนำมาบูรณาการเข้าเป็นระบบความรู้ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถระบุได้ว่าเป็นสาขาใดหรือด้านใดด้านหนึ่ง

ตัวอย่าง เช่น งานวิจัยชิ้นนี้สร้างจากองค์ความรู้ใหม่ด้าน
สิ่งแวดล้อม เขาพยายามแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่สังคม.

แหล่งที่มา : บทวิทยุรายการ  รู้ รัก ภาษาไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

                                                 ผวช.ร่วมเผยแพร่ข่าว

                                                 ขอบคุณมากมากค่ะ

เอ็ม
IP: xxx.25.132.183
เขียนเมื่อ 

องค์ความรู้ แบบที่เป็นศัพท์วิชาการภาษาใช้ คำว่าไร อ่ะ คร้าบบบ