JJ_Tracer ศูนย์การแพทย์ มศว องค์รักษ์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สร้างทีมคุณอำนวย

บรรยากาศ

 โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มศว

ทางเข้าหน้าโรงพยาบาล

ต้นไม้ดอกสีถูกใจ JJ

เครื่องหมาย สัญญลักษณ์ คณะแพทย์ มศว

ด้านหน้า OPD

บันไดเลื่อน

วิสัยทัศน์ คณบดี ศ.นพ.สมเกียรติ ซึ่งมอบหมายให้ ศ.นพ.วุฒิชัย

สร้างทีมคุณอำนวยเก้าท่าน เป็นผู้ประสานงานการจัดการความรู้ สู่โรงพยาบาลคุณภาพ

JJ2008

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์



ความเห็น (0)