ร้อน ร้อน ชวนแต่งกลอนใส่น้ำแข็ง

แล้วตักแบ่งชิมกันวันละหน่อย

จะใส่รักหวานชื่นสะอื้นปรอย

หรือจะลอยหน้ายิ้มกระหยิ่มใจ