เมืองไทยแข็งแรง (3) : ยุทธศาสตร์เปลี่ยนเจ้าของ

         "เจ้าของ" (ownership)  ของโครงการ "เมืองไทยแข็งแรง" ต้องไม่ใช่แค่รัฐบาล   รัฐมนตรี  กระทรวงสาธารณสุข  หรือ สสส.   แต่ต้องเป็นทุกหน่วยงานทุกกระทรวง  ทุกโครงการพิเศษ ในประเทศไทย   และเป็นของทุกคน  ทุกหน่วยงานในพื้นที่

         ยุทธศาสตร์การบริหาร "เมืองไทยแข็งแรง" ต้องเป็นยุทธศาสตร์สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันใน 2 ระดับ
                     - ระดับชาติ
                     - ระดับพื้นที่

         อะไรก็แล้วแต่ที่เป็น "ของจริง" (ไม่ใช่สร้างภาพ) สู่ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย   จัดรวมเข้าในกิจกรรมเพื่อเมืองไทยแข็งแรงได้ทั้งสิ้น

         ทำอย่างไร?  นี่คือความไม่ชัดเจน

         ศอม. และคณะกรรมการอำนวยการแผนบูรณาการสุขภาพแห่งชาติของ สสส. จะต้องช่วยกันสร้างความชัดเจนและรูปธรรม

เมืองไทยแข็งแรง (1)
เมืองไทยแข็งแรง (2)

วิจารณ์  พานิช
 24 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)