Moodle เปลี่ยน ขนาดไฟล์สูงสุด

ในการเปลี่ยนขนาดไฟล์สูงสุดที่จะอัพโหลดไปได้นั้นมีอยู่ 2 ขั้นตอน

1) แก้ค่าของตัวแปร post_max_size และ upload_file_maxsize ที่ไฟล์ php.ini

post_max_size = 800M

upload_file_maxsize = 800M

2)  ไปที่บล็อก การจัดการระบบ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า

คลิกที่ Variables

จากนั้นแก้ที่ตัวแปร maxbytes ให้เป็น 800M

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)