GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นวัตกรรมในโรงเรียน (3)

นวัตกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(7) การคัดกรองนักเรียน   รร. กลับเพชรศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา
           เป็นกิจกรรมร่วมระหว่างผู้ปกครอง  ครูและนักเรียน   โดยใช้แบบประเมินนักเรียนของกรมสุขภาพจิต   ประเมิน EQ  ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล   นำมาแก้ขไข 5 แนวทาง   แล้วจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน

(8) การเยี่ยมบ้าน 100%   รร. ขอนแก่นพัฒนาศึกษา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
           เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียนอย่างรอบด้าน   และได้ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็ก

(9) การเยี่ยมบ้านนักเรียน (เทพศาลาสัญจร)  รร. เทพศาลาประชาสรรค์  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์
           มีทั้งการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษาและการเยี่ยมบ้านที่นำโดยผู้บริหารโรงเรียน

นวัตกรรมในโรงเรียน (1)
นวัตกรรมในโรงเรียน (2)

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): โรงเรียนครู
หมายเลขบันทึก: 17064
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)