ถักทอสายใยแห่งความรู้ฉบับหลังมหกรรม

KMคงไม่ได้เป็นแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ของหน่วยงานต่างๆเท่านั้น

                ผมได้รับจดหมายข่าวฉบับนี้เกือบ 1 เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีเวลาได้อ่าน เมื่อคืนผมจึงตัดสินใจไม่ทำอะรไลย นั่งอ่านจดหมายข่าวฉบับนี้อย่างเดียวจนจบ เรียกได้ว่าอ่านอย่างลึกซึ้ง(Critical reading)ทำให้มองเห็นภาพของงานมหกรรมความรู้ครั้งที่ 2 ได้ชัดเจนมากขึ้น ลึกซึ้งมากขึ้น เพราะได้อ่านมุมมองของคนที่หลากหลายมาก

                มองได้ชัดเจนว่ากระแสของKMได้ลุกโชนขึ้นในสังคมไทยแล้ว จากการนำของ สคส. ได้เห็นความหลากหลายอันสวยงามของKMและหวังว่าไฟอันลุกโชนนี้จะไม่มอดดับไปเหมือนหลายกิจกรรมที่เคยมีมา KMคงไม่ได้เป็นแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ของหน่วยงานต่างๆเท่านั้น

                หากกระแสที่ถูกจุดติดนี้ ยังร้อนแรงไปได้เรื่อยๆ ความหวังในการเปลี่ยนสังคมไทยจากวัฒนธรรมอำนาจไปสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ก็จะเป็นจริง ส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมฐานความรู้ได้

                มีหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน มีชุมชนต่างๆ ที่รังสรรค์การจัดการความรู้ได้อย่างสวยงาม น่าปลื้มปิติ การกระจายตัวของการเข้าใจในกิจกรรมKMน่าจะมากขึ้น และผลลัพธ์จากการทำKMน่าจะส่งผลขึ้นในไม่ช้านี้...

                 เมื่ออ่านจบ ก็มีข้อสรุปบางอย่างที่เก็บไว้ในใจว่า บางทีหลายอย่างก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)