แก้ปัญหาให้ตรงจุด (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Route Cause Analysis and Problem Solving

ลปรร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 แก้ปัญหาให้ตรงจุด

 ใช้กลยุทธ์สู่จุดหมาย

 ขวนขวายหาสาเหตุ

 อย่าให้ประเทศต้องเสียหาย

 Link1 และ Link2

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)