Doctor of Philosophy : ดอกเตอร์แบบไหนที่สังคมไทยต้องการ


“จ่ายครบจบง่าย” เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนปริญญาเอกทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ซ้ำยังย่นเวลาเรียนให้สั้นลง เน้นทฤษฎีมากกว่าการวิจัย และไม่จำกัดจำนวนนักศึกษา อาทิ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. แสดงความเห็นว่าการศึกษาปริญญาเอกของไทยขยายตัวเร็วไป ปริมาณมาก่อนคุณภาพ คือ รับนักศึกษารุ่นละ 40-50 คน หรือไม่จำกัด มักจ้างศาสตราจารย์เกษียณ หรือใกล้เกษียณเป็นประธานหลักสูตร มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพียง 4-5 คน อาจารย์ 1 คน ต้องให้คำปรึกษานักศึกษาหลายสิบคน จึงไม่สามารถลงลึกในด้านวิชาการได้ เข้าข่ายหลักสูตรที่ผลิตดอกเตอร์กล้วย

คุณเคยคิดว่าอยากมีคำนำหน้าชื่อบ้างไหมคะ เช่น ดอกเตอร์สมชาย ไงคะ ไม่ใช่ค่ะไม่ได้แปลว่าคุณหมอ แต่อยากมาชวนคุณๆเรียนต่อปริญญาเอก จากคราวที่แล้วเราพึ่งรับปริญญามาหมาดๆใน  Graduate: ปริญญาหรือจะใช่ใบเบิกทาง ช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทอง สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งกำลังรับสมัครนักศึกษาไปเรียนต่อกันไหมคะ แต่เอคนที่จะเข้าเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  1) เรียนดีกีฬาเด่น 2)เป็นคนดัง 3) มีสตางค์ ใช่หรือเปล่า  ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าจะเรียนไม่ไหว คุณคงเคยได้ยินวลี จ่ายครบจบแน่ มาบ้างแล้ว  ความยากง่าย เรียนจบหรือไม่จบน่าจะอยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามของเรานะคะ

          แต่ที่น่ากลัวกว่าคือจะเลือกเรียนที่ไหนเรียนอย่างไรต่างหากเพรา สังคมไทยในยามที่ปริญญาเอกถูกใช้เป็นเครื่องยกฐานานุภาพในสังคม ไม่ว่าปริญญานั้นจะมี "น้ำยา" แค่ไหนก็ตาม มีแง่มุมที่น่าสนใจให้คิด ที่ต้องเขียนในเชิงว่าปริญญาเอกนั้นมี "น้ำยา" ไม่เท่ากัน ก็เพราะมันเป็นความจริง เช่นเดียวกับที่โลกมีพระอาทิตย์ส่องแสงและให้ความร้อนทุกวัน หลายโครงการปริญญาเอกเมดอินไทยแลนด์ในปัจจุบันขาดคุณภาพเพราะเน้น ปริมาณของผู้เรียน บางโครงการโฆษณาราวกับขายน้ำปลา และก็มีคนแห่กันไปลงทะเบียนเรียนเพราะหวังในไตเติ้ลดอกเตอร์ข้างหน้าอย่างง่ายๆ ใครจะไปรู้ถ้าให้ทุกคนจ่ายเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมดได้ในวันนี้และรับปริญญาเอกไปเลย เกือบทั้งหมดอาจพร้อมใจกันจ่ายเงินเพราะอยากได้ฐานานุภาพของปริญญาเอกโดยไม่สนใจคุณภาพก็เป็นได้...ไตเติ้ลดอกเตอร์สำคัญแค่ไหนกันเชียว คำตอบก็คือสำคัญอยู่มากในสังคม "หลอกง่าย" เช่นสังคมไทย ไม่เชื่อดูป้ายหาเสียงของ ส.ว.ครั้งนี้ดูก็ได้ มีทั้งดอกเตอร์กิตติมศักดิ์ที่ทำให้เหมือนดอกเตอร์จริง มีทั้งยังไม่ได้ดอกเตอร์แต่ขอใช้ไตเติ้ลไปก่อน มีทั้งดอกเตอร์ประเภทซื้อมา และมีทั้งดอกเตอร์ของจริง ถ้ามันไม่สำคัญคงไม่มีการใช้ไตเติ้ลกันเกร่อเป็นแน่ ไตเติ้ลดอกเตอร์ก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งให้ผู้คนรู้ว่าตนเป็นคนฉลาด เก่ง และเป็นคนดีด้วย (ผิดพลาดตรงนี้เพราะดอกเตอร์เลวๆ มีอยู่ไม่น้อยในสังคมไทย) การได้ไตเติ้ลนี้มาจึงเท่ากับเป็นการสร้างความสามารถในการสื่อสารดังกล่าวแก่สังคมไทย ("อนิจจา...ท่านดอกเตอร์" : โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ข้อความข้างบนอ่านแล้วเห็นด้วยมากๆคลิกเข้าไปอ่านแบบเต็มๆได้เลยค่ะ)

 

      การเรียนปริญญาเอกมีสถานศึกษาให้เลือกเรียนหลากหลายทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน มีทั้งแบบภาคปรกติ เรียนวันธรรมดาภาคพิเศษ เรียนเสาร์-อาทิตย์ หรือตอนเย็น หลายแห่งไม่มีการสอบเข้า แต่ส่วนใหญ่มีการสอบออกค่ะคุณ อ้าวคุณคะ อย่าคิดว่าเข้าเรียนง่ายแล้วจะจบง่ายไปทุกที่สิคะ ถึงนาทีนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองละค่ะว่ามานะบากบั่นเพียงไหน ลองอ่านเรื่องข้างล่างดูนะคะ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้สำรวจจำนวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2549 พบว่า จำนวนนักศึกษาปริญญาเอกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปีการศึกษา 2545 มี 6,213 คน ปีการศึกษา 2546 มี 7,715 คน ปีการศึกษา 2547 มี 8,264 คน ปีการศึกษา 2549 มี 10,516 คน ปีการศึกษา 2549 มี 13,959 คน

             ในอดีต นักศึกษาปริญญาเอกในประเทศไทยมีไม่มากนัก เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกไม่กี่แห่ง แต่ละแห่งรับนักศึกษารุ่นละไม่เกิน 5 คน เพราะการจะเปิดการสอนในระดับนี้ได้ จะต้องใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษามาก ซึ่งมีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่มีความพร้อม เมื่อเทียบกับปัจจุบัน มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีมากขึ้น โดยปีการศึกษา 2549 มีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนเปิดหลักสูตรปริญญาเอกจำนวน 53 แห่ง ....มีนักวิชาการได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องคุณภาพการศึกษา เกรงว่าจะเข้าข่ายจ่ายครบจบง่าย เนื่องจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนปริญญาเอกทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ซ้ำยังย่นเวลาเรียนให้สั้นลง เน้นทฤษฎีมากกว่าการวิจัย และไม่จำกัดจำนวนนักศึกษา อาทิ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. แสดงความเห็นว่าการศึกษาปริญญาเอกของไทยขยายตัวเร็วไป ปริมาณมาก่อนคุณภาพ คือ รับนักศึกษารุ่นละ 40-50 คน หรือไม่จำกัด มักจ้างศาสตราจารย์เกษียณ หรือใกล้เกษียณเป็นประธานหลักสูตร มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพียง 4-5 คน อาจารย์ 1 คน ต้องให้คำปรึกษานักศึกษาหลายสิบคน จึงไม่สามารถลงลึกในด้านวิชาการได้ เข้าข่ายหลักสูตรที่ผลิตดอกเตอร์กล้วย ที่ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รมช. ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ให้ความหมายว่า เป็นดอกเตอร์ที่ทำวิทยานิพนธ์ครั้งเดียว เหมือนกล้วย ออกดอกผลไม่กี่ครั้งแล้วรอวันตายบัณฑิตปริญญาเอกล้นตลาดแรงงาน ในแต่ละปีมีผู้ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการควบคุมปริมาณ อาจเกิดภาวะบัณฑิตระดับปริญญาเอกล้นตลาดแรงงานได้ ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะแต่ละปี สหรัฐฯ ผลิตบัณฑิตปริญญาเอกมากกว่า 4 หมื่นคน แต่พบว่า บัณฑิตเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีงานทำ นอกนั้น ไม่ยอมทำงานที่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษาจึงตกงานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบัณฑิตปริญญาเอกสาขาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาสังคมวิทยา ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ไม่ทราบว่ามีแหล่งงานที่ต้องการคนจบสาขานี้หรือไม่ (ผลิต ด๊อกเตอร์ อย่าเน้นปริมาณ Quantity should not replace quality in PhD graduates:ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ท่านได้เขียนไว้นานแล้วแต่ยังเข้ากับสถานะการณ์ในตอนนี้นะคะ )

ภาพจาก Ph.D. Hooding Ceremony

              การเรียนปริญญาเอกสมัยนี้เป็นการเรียนแบบเหมาจ่ายค่ะ โดยเฉพาะการเรียนภาคพิเศษคุณจึงต้องเตรียมแหล่งทุน ให้เพียงพอ ไม่ใช่เฉพาะค่าหน่วยกิต ยังมีค่าศึกษาดูงานต่างประเทศอีก หลายคนหมดเงินไปเป็นล้านแล้วยังเรียนไม่จบก็มีนะคะ

ภาพจาก Cost-benefit analysis for PhD students

                ปัจจุบันเราจะพบเห็นคนที่จบปริญญาเอก(หลายคนเรียนจริง แต่อีกหลายคนไม่ได้เรียน)หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกเตอร์กันมากมาย  แต่เอ...แล้วทำไมบ้านเมืองของเราถึงไม่เจริญขึ้นกว่าเมื่อก่อนละคะ คุณคิดว่าพวกดอกเตอร์เหล่านี้น่าจะมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองในทางไหนได้บ้างและคุณคิดว่า...ดอกเตอร์แบบไหนกันแน่...ที่สังคมไทยต้องการ...

 ภาพจาก 'Please help, ma'am. I need support to write my Ph.D. dissertation on 'Successful fund-raising techniques'.'

หากสนใจจะเป็นดอกเตอร์ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

บันทึกที่น่าสนใจจาก Thai KM Network ค่ะ 

P 

BM.chaiwut

P 

Prof. Vicharn Panich

P 

ดร. แสวง รวยสูงเนิน

 

P

คนไร้กรอบ

P

กมลวัลย์

P

ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

P

 ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

P  

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

P 

TheInk

 P

นมินทร์ (นม.)

P 

คุณนายดอกเตอร์

P 

ยามเฝ้าshare

บันทึกบอกเล่าประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาเอกจะได้ประกอบการตัดสินใจเข้าเรียนนะคะ

P 

ขจิต ฝอยทอง

P 

ล.ลิงไต่หลังแกะ

P 

ครูอ้อย แซ่เฮ

P 

IS

P 

(^---^) Ph.D. IT Student Blog (^---^)

P 

มัทนา

P

นายบอน@kalasin

หมายเลขบันทึก: 170561เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2008 18:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:50 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (115)
 • ช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับสมัครนักศึกษา
 • ไปเรียนต่อกันดีไหมคะ เผื่อจะได้เป็นดอกเตอร์กับเขาบ้าง
 • ตอนนี้อยากเรียนหลักสูตรนี้ค่ะอย่างน้อยบรรดาโจทย์ทั้งหลายจะได้เกรงใจบ้าง อิอิ
 • ปริญญาเอก สาขาวิชามวยไทยศึกษา รุ่นที่ 1

สวัสดีครับพี่อ๊อด

          ผมก็กำลังจะสมัครเป็นศิษย์สำนักราม ป.โท กฎหมาย ก็คงจะนำเงินที่เก็บไว้ อดออมกับสิ่งยั่วยุ ต่าง ๆ ไปให้สถาบัน เพื่อแลกกับองค์ความรู้และความคิดที่กว้างขวางขึ้น

         ไม่แน่ใจหรอกครับว่าจะร่ำเรียนไปทำอะไรนัก  ก็ตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แล้ว

         ถ้าคิดแบบความหมายของการเป็นบัณฑิตที่พระพุทธเจ้าท่านสอน  ก็ต้องคิดเพื่อคนอื่น คิดเพื่อประโยชน์ทั้งของเราของเขา อย่างบันทึกที่แล้วของพี่ที่เขียนไว้นั่นล่ะครับ

         ผมเป็นบัณฑิตคนหนึ่ง  เพราะผมคิดอยู่ได้เนือง ๆ นะครับว่า

         "เรามีธรรมมีความรู้คู่ชีวา  เราก้าวมาเพื่อก้าวไปรับใช้คน"

         วรรคทองนี้ได้มาจาก สำนัก มสธ.นะครับเนี่ย

          ใช่ครับ ดอกเตอร์ที่สังคมไทยหรือทั่วโลกนี้ต้องการก็น่าจะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอน  หรือเป็นอย่างวรรคทองด้านบน

          "ศึกษาเพื่อมวลชน  ใช่เพื่อตนหรือตราตี"

         วรรคนี้จำที่มาไม่ได้ครับ

           ขอบคุณครับ

 • ทำเอาหลายท่านหนาว
 • ที่รุ่นผมมีแค่ 6 คน
 • ที่เหลือเป็นนักศึกษาจีน 6 คน
 • ปริญญาเอกบางทีก็ไม่ได้ให้อะไรมากมาย
 • อยู่ที่ว่าเราจะศึกษาหาความรู้ได้มากเพียงใด
 • แต่นี่ ยืนยันว่าครุย มศว. ประสาน มิตร
 • อิอิๆๆ

สวัสดีค่ะ

น่าเป็นห่วงค่ะ...ถ้าเงินคือเป้าหมายและคือเครื่องมือที่นำสิ่งที่ต้องการมาให้ (ง่ายๆ)...

นักเรียนนอก (ระเบียง) มีเยอะ

ตอนนี้มีข่าวว่าหลายๆ สถาบันสามารถ "ผ่อน" ค่าเทอมได้ด้วย...ฮู้....โปรฯ สุดๆ

เพียงใช้เงินแลก...หรือบางรุ่นมีคุยต่อๆ กันมาว่าเอาไก่แลกมา...ก็จบได้

(ขอจองหลักสูตรมวยไทยศึกษาหนึ่งที่นั่งด้วยนะคะ)......อิ.อิ.

สวัสดีครับ

ความรู้ คือ ทางสว่าง สำหรับ Ph.D ในบ้านเรา ยังช่วยกระตุ้นความสว่าง(พัฒนาประเทศ)ไม่พอ ไม่ทราบว่าจบมาแล้วทำงานตรงกับเรื่องหรือสาขาที่เรียนมามากน้อยเท่าไร ถ้าตรงสาขาน่าจะพัฒนาได้ แต่ก็อาจจะมีปัจจัยภายนอก+ใน มารบกวน ถึงทำให้กวนประสาทไปเลยหรือเปล่าไม่ทราบ ผลงานวิชาการจึงน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงครับ

เข้าojklo6dfu8iy[ ดีครับ PhD.Thai Boxing

ขออภัย พิมพ์ผิดครับ

เข้าojklo6dfu8iy[ = น่าจะสนุกดีครับ

มีนักศึกษาเข้าเรียนเยอะมากเลยนะค่ะ (ดูจาก web) แสดงว่าเป็นหลักสูตรที่มีผู้นิยมมากเลยนะค่ะ แสดงว่า สมัยนี้คนไทยนิยมเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น และมีตำแหน่งมากขึ้น...รึปล่าวค่ะ...เนื่องจากมีผู้สนใจมาก ไม่ทราบว่า อ.ที่ปรึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ของ สกอ รึปล่าวค่ะ ... 

สวัสดีครับ

ดอกเตอร์ที่เขียนๆ กันอยู่นี่แหละ น่ารักที่ซู้ดด

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีค่านิยม ในการให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีการศึกษาสูง มีปริญญามานานแล้วค่ะ

 เพราะเชื่อว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับการอบรม ขัดเกลานิสัย ตลอดจนมีการบ่มเพาะจริยธรรมมาเป็นอย่างดี

ตั้งแต่ 10ปีที่แล้วมา มีการขยายตัวของการจัดการศึกษา ในระดับปริญญาโท ต่อเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาเอกมากขึ้นมากค่ะ

เลยมีการการตั้งคำถามกันว่า   ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ กำลังทำการค้ากับการศึกษาหรือไม่ นักศึกษาที่ผลิตออกมามีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ 

ทุกๆคนคงคาดหวัง  ให้นักศึกษานำความรู้จากชั้นเรียนไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และยิ่งกว่านั้น ควรนำสิ่งที่เรียนรู้มาไปสร้างความรู้ใหม่ๆ  ในมุมมองใหม่ๆ กล้าเปลี่ยนโลกทัศน์เดิม ๆ เพิ่มเติมด้วยค่ะ

 ที่ดีที่สุดคือ บางคนอาจ บุกเบิกสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วยค่ะ

ไม่ใช่ ใช้แต่ความรู้เก่าๆ ซ้ำๆแต่กับที่เคยเรียนรู้มาแล้วอย่างเดียว 

 • สวัสดีค่ะ พี่ naree suwan
 • อยากให้เมืองไทยมีด๊อกเตอร์ที่นอกจากจะไอคิวสูงแล้ว อีคิวก็น่าจะสูงตามไอคิวค่ะ..อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณน้อง naree suwan

 • ด๊อกเตอร์ หลายๆท่าน ในเว็บ G2K นี้ น่ารักกันทั้งนั้นค่ะ....
 • ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ก็ถือว่ามีความพยายามแล้วค่ะ...ขอชื่นชมด้วยใจว่ามีความตั้งใจสูง......ถึงแม้ว่าคุณภาพจะต่างกันก็ตาม.......ก็คงเหมือนปริญญาตรี....ปริญญาโท.....คุณภาพแต่ละคนยังไม่เท่ากันเลยเน๊าะ.......เพียงขอให้เขามีอีคิวเป็นที่น่าพอใจ...........> เหมือนที่คุณปลาเค็มว่านั่นแหละ....อิอิ

 

ในบ้านเราด๊อกเตอร์ที่เก่งๆดีๆก็มีเยอะ

คนที่มีศักยภาพก็มีอีกเยอะ

อยู่ที่ว่าประเทศประชาธิปไตยนี้

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรของประเทศได้แค่ไหน

ตราบได้ที่เงินยังซื้อได้เกลือบทุกอย่าง

เด็กด้อยโอกาสทั้งบนดอยและกลางป่าลึกไม่ได้งึดหรืออิจฉาท่านๆด๊อกเตอร์ทั้งหลายหรอกครับ....มีแต่จะสรรเสริญท่านๆ ตราบใดที่ท่านสามารถนำความรูความสามารถมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม แทนการมองหาโอกาสที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า

 

(จากคนที่ได้รับปริญญามาตั้งแต่เกิด) หึหึ

 

สวัสดีครับ ขออนุญาต ลปรร ด้วยครับ

          ตามความคิดเห็นของผมเองนะครับ ผมต้องการดอ็กเตอร์ที่สามารถพูดเรื่องความรู้ที่ได้เรียนมา  กับ เรื่องชีวิตจริง ให้เป็นเรื่องเดียวกันครับ

                                   ขอบคุณครับ 

สวัสดีค่ะพี่สาว

 • หนูเห็นด้วยกับคุณธ.วัชชัยนะคะ
 • P ธ.วั ช ชั ย
  เมื่อ พ. 12 มี.ค. 2551 @ 20:09
  573322 [ลบ]

 • สวัสดีครับ

  ดอกเตอร์ที่เขียนๆ กันอยู่นี่แหละ น่ารักที่ซู้ดด

 • โดยเฉพาะคนนี้

 •  

 • เห็นด้านหลังก็ยังจำได้นะค๊า

สวัสดีค่ะ อ.น้องอ๊อต

 • ดอกเตอร์แบบไหนที่สังคมต้องการ ป้าแดง ตอบแทนสังคมได้มั้ยคะว่า อยากได้ ดร.ที่เข้าใจสังคมอ่ะค่ะ ว่า สังคมมีหลากหลายสีสัน ช่วยดูแลพวกเราตามความหลากหลายด้วยค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
 • เห็นหัวข้อแล้ว...
 • ฉันจึงมาหาความหมาย...........

สวัสดีครับพี่อ๊อด

ตอนอ่านบันทึกรู้สึกเครียดครับ แก้ยากจริงๆครับ มันเป็นเรื่องของการลงทุน และผลประโยชน์

แต่มาขำสุดๆก็ตรงปริญญาเอก สาขาวิชามวยไทยศึกษา แถมรุ่นที่1 ด้วยนี่สิครับ น่ากลั้วน่ากลัวครับ

กลัวรุ่นหนึ่งนะครับ เพราะเป็นรุ่นบุกเบิก คงสะบักสะบอมกันน่าดูหละครับกว่าจะจบ

แต่ถ้าเป็นดุษฎีบัณฑิตทฤษฎีมวยไทยอย่างเดียว   จบแล้วก็คงจะไม่มีใครเกรงครับ  (คล้ายๆแก่วิชาแต่ต่อยไม่เป็น 5555)

แต่ถ้าหากเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มวยไทย ก็อาจจะน่าเกรงขามสักหน่อยครับ เพราะคงเป็นนักมวยจริงๆ แท้ๆ ใช่หรือเปล่าครับ 

P mr. สุมิตรชัย คำเขาแดง

 • น้องมิตรสวัสดีค่ะ
 • พี่ว่าการเรียนต่อเป็นวิธีลัดที่ง่ายที่สุดในการแสวงหาความรู้ เพราะการเรียนรู้ในชีวิตจริงอาจใช้เวลาที่มากกว่า
 • แต่ไม่แนะนำให้เชื่อทั้งหมด ต้องนำความรู้เหล่านั้นมาทดลองใช้เพราะความรู้จากการบอกเหล่าจากตำราอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดหลายอย่างมีข้อพิสูจน์หรือทฤษฎีมาหักล้างมากมาย
 • แต่ เรียนไว้ได้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในระบบและนอกระบบ
 • สิ่งที่ได้แน่ๆจากการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาคือ ได้ฝึกตนเองค่ะ เพราะกว่าจะปรับตัวเข้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ แบบว่าพูดกันรู้เรื่องกินเวลามาก เพราะอาจารย์มักไม่เข้าใจเรา อิอิ
 • ที่สำคัญค่าใช้จ่ายสูงมากๆ ต้องมีวินัยไม่งั้นจบยาก อาจจบเห่ แทนเรียนจบนะคะ
 • แล้วพี่จะคอยเป็นกำลังใจให้นะคะ
 • มาตั้งใจอ่าน  ว่าแบบไหนดีนะ
 • ยังไง  ก็แบบที่เป็นอยู่นี่น่ะค่ะ..เนอะเนอะ

P

 • น้องขจิตโชคดีมากนะคะที่ได้เรียนแบบเต็มเวลาไม่ได้เรียนภาคพิเศษที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จึงมีเวลาฝึกปฎิบัติในสิ่งที่ตนเองมาใช้ประโยชน์ต่อคนอื่นๆได้อย่างมากมาย
 • การเรียนระดับนี้มีหลายคนเรียนไม่จบทิ้งกลางคันก็มากและก็มีอีกหลายคนเพี้ยนไปเลยก็มีเพราะแรงกดดันมหาศาลรอบด้าน
 • คนที่เป็นแบบน้ำชาล้นถ้วยมักจะมีปัญหาในการเรียนค่ะ เพราะไม่ค่อยยอมรับการเสนอแนะอะไร มักคิดว่าตัวเองถูกเสมอๆ
 • แต่พี่ว่าไม่มีใครถูกใครผิดตอนที่เราเ็ป็นนักศึกษาก็ทำได้ในระดับหนึ่ง หากคิดทำแต่เรื่องที่เราชอบ ก็อาจไม่มีที่ปรึกษาก็ได้ หุหุ รอไว้เรียนจบค่อยมาทำสิ่งที่ชอบก็ยังไม่สาย
 • จึงเ็ป็นการพบกันครึ่งทางนะคะระหว่างนักศึกษากับที่ปรึกษา รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งนะคะ

P

 • สวัสดีค่ะครูอ้อย
 • กำลังปรับเพิ่มการอ้างอิงบันทึกไปถึงใครหลายคนใน G2K และจะตามไปขอบคุณผู้คนที่นำมาอ้างอิงที่บันทึกของทุกคนด้วยค่ะ
 • อิอิ แอบไปอ่านบันทึกของครูอ้อยเสมอ แต่ไม่ได้ทิ้งร่องรอย
 • เมื่อไหร่ครูอ้อยจะขึ้นสอบสัมมนา 2 ละคะ จะตามไปฟัง
 • ชอบระบบการเรียนของรามที่เปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอ และให้ผู้สนใจภายนอกเข้าฟังและซักถามได้ด้วย
 • เพราะหลากหลายมุมมองดีกว่า มองแบบแคบๆแน่ๆ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่มักกลัวการขึ้นเขียง
 • ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ปรึกษาค่ะว่าจะปรับแก้แค่ไหน
 • เป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ๆค่ะ

P

 • พี่กั๊ตขาว่าแต่ว่าคนข้างๆจะยอมให้เรียนหรือหลักสูตรมวยไทยนี่
 • เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่มีสถานศึกษาหลากหลายให้เลือก
 • ผู้เรียนจะต้องคำนึงถึงกระเป๋าตังค์ของตัวเองด้วย
 • อิอิ โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีแน่นอนค่ะ อาจต้องใช้ทั้งเงิน ทั้งหยาดเหงื่อ และน้ำตากว่าจะได้มา
 • ขอบคุณสำหรับข้าวสารทั้งกระสอบ(หุหุ ต้องเอาไม่ให้แม่จัดโปรแบบ.....แถมข้าวสาร อิอิ)และดอกไม้ ผลิตภัณท์จากหน้ำหมักชีวภาพ ที่หอบหิ้วมาไกลจากสุรินทร์นะคะซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีที่มีให้นะคะ ไม่ต้องเกรงใจค่ะยินดีเปิดรังหนูต้อนรับทุกคนค่ะ
 • อ้อ...เกือบลืม พี่กั๊ตขาสาวๆหลายคนฝากถามมาว่าพี่กั๊ตซื้อรถร้านไหนคะ ถึงได้แถมคนขับ รูปหล่อ นิสัยดี ไม่จู้จี้ขึ้บ่นมาด้วย
 • หูยพี่สาวๆแถวนี้บอกว่าถึงร้านอยู่ไกลแค่ไหนก็จะรีบไปวางเงินดาวน์ แถมด้วยหัวใจทีเดียวเชียวค่ะ อิอิ

Pผศ. เพชรากร หาญพานิชย์

 • สวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้มีหลากหลายสาขาตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นนะคะ
 • อิอิ ตอนนี้มีสาขาแปลกๆที่นอกเหนือจากที่คุ้นเคยให้เลือกเรียนมากขึ้น เช่นมวยไทย ยังมีชื่อแปลกๆอีกเพียบค่ะ น่าสนใจเช่นกัน
 • แสดงว่าคนไทยใจกว้างขึ้นและยอบรับวิทยาการใหม่
 • ขณะนี้หลายคนเรียนตามความสนใจ ไม่ได้เรียนเพื่อไปใช้กับงานที่ทำ
 • นับเป็นความใจกล้าทั้งคนสอนคนเรียนนะคะ เพราะอาจขาดทุนและเสี่ยงต่อการมี 2- 3  รุ่นแล้วเลิก
 • สำหรับประเด็นงานวิจัยต่อยอดสิ่งที่เรียนมาก็สำคัญอย่าที่อาจารย์ว่านะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ และการสนับสนุนของหน่วยงานด้วยค่ะ ว่าใช้คนผิดประเภทหรือเปล่า
 • ได้ให้โอกาสแสดงความสามารถ หรือตัดตอนไปเป็นแค่ไม้ประดับ เป็นคนชงกาแฟ แจก เอกสาร หรือ ไปยกโต๊ะยกเก้าอี้หรือเปล่า
 • หุหุ ถ้าแบบนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมของดอกเตอร์ละค่ะ

Ppaew 

 • อาจารย์ค่ะ น่าดีใจที่คนไทยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้นนะคะ
 • ตอนนี้ไปทางไหนก็เจอแต่คนที่กำลังศึกษาต่อ
 • แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่สิ่งที่ได้ก็นับว่าคุ้มค่านะคะ
 • หากตั้งใจเรียนรู้จริงๆ ก็ได้ประโยชน์ค่ะ
 • หลายมหาวิทยาลัยจึงหันมาจับตลาดบนค่ะ การดึงคนทำงานมาเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เกิดเครือข่ายในสายงานที่ตนเองทำอีกทางนะคะ

สวัสดีครับ คุณ naree suwan

 • ผมขอ Vote ให้ประเด็นในบันทึกนี้ เป็น "ประเด็นทอง"
 • อันการรวบรวมข้อมูล กระบวนการเขียนนั้น ทำให้เข้าปัญหาที่แท้จริงของประเด็นคุณภาพของคนเรียนจบปริญญาเอกดังกล่าว
 • ด้วยการขอยืนยันถึงคุณภาพที่เกิดขึ้นกับคนที่ต้องการเรียนปริญญาเอก ... อาจารย์บางคนที่ขอลาเรียนปริญญาเอก ... สอนหนังสือยังไม่รู้เรื่อง ดันจะยกตนให้ไปเรียนด๊อก ...
 • มหาวิทยาลัยที่เลือกเปิดด๊อก ... กันเกร่อ เนื่องจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตนเอง ตามการประเมินคุณภาพแต่ละครั้งของ สมศ. และ สกอ. และ การหวังเงินค่าลงทะเบียนของผู้มาเรียน (จ่ายครบ จบแน่) ... การทำกำไรโดยใช้เงินเหล่านี้มาบริหาร จ่ายให้ผู้สอน ค่าเอกสาร จิปาฐะ ที่เหลือคือ กำไรสุทธิ ... แล้วจะได้คุยว่า มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอกกันแล้วนะ จะบอกให้
 • ยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยของผมก็มี 2 สาขา คือ ผู้นำทางการศึกษา ที่ได้คนเรียนที่อยากเป็นผู้บริหารมาเรียน บางคนทำงานอยู่ที่นี่แหละ ขอลาเรียนโดยขอทุนมหาวิทยาลัย แต่ลาเรียนไม่หักเงินเดือน แถมประหยัดค่าใช้จ่าย (ขอบอกเรียนจบโทมาอย่างกระท่อนกระแท่น เรียกว่า กระจอกสุด ๆ คุณภาพหามีไม่ เรียนให้มีคนเรียกว่า ด๊อก) ... อีกสาขา คือ ลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา .. สาขานี้ค่อนข้างแน่นมากในด้านคุณภาพของผู้สอนและคุณภาพของผู้เรียน แต่ก็มีบางคนเป็นเช่นสาขาแรกนั้น น่าหนักใจแทนจริง ๆ
 • มหาวิทยาลัยของผมได้มีการส่งเสริมให้อาจารย์ไปเรียนปริญญาเอกกันเยอะขึ้น เนื่องจากอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกยังน้อยกว่าเกณฑ์ของ สกอ. ... แต่คนที่ไปเรียนกลับไปคนที่ไม่ค่อยมีคุณธรรม จริยธรรม หรือทำเพื่อองค์กรเท่าไหร่ กลับเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อตนเอง โดยส่วนใหญ่ .. เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเช่นกัน เพราะถ้าจบมาได้ เราต้องเรียกเขาว่า ด๊อก ... เตอร์กล้วย

อุ้ย ไม่คุย ๆ ต่อ .. เรื่องมันยาว ครับ

ขอบคุณมาก ๆ เลยที่เปิดประเด็นนี้ ขอยกย่องเป็น "ประเด็นทอง" ครับ

Pธ.วั ช ชั ยPทะเลดาว
 • สวัสดีค่ะน้องธวัชชัย กับน้องหมีเชอรี่
 • อิอิ มาฟรอมเดียวกันเลย
 • ใช่เลยค่ะเห็นด้วยดอกเตอร์นี่เก่งอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แน่ๆ
 • ควรออกมาเรียนรู้โลกภายนอกบ้างเรียนรู้ศาสตร์ของคนอื่นๆบ้างต้องกล้าขึ้นเขียง เอ๋ยต้องแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นบ้างเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองทางอ้อมด้วยค่ะ
 • -------
 • อ้าวน้องหมีเชอรี่รู้จักนางแบบบนบันทึกด้วยหรือคะ
 • จำผิดคนหรือเปล่า หุหุ พี่บอกขอถ่ายให้เห็นข้างหน้าด้วย เธอก็ไม่ยอมค่ะ อิอิสงสัยจะยังสวยไม่พอฮ่าๆ

P

 • สวัสดีค่ะอาจารย์ หูยอาจารย์ทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกล้วยๆซะแล้ว
 • เอ้อ....ขอดูรอบๆตัวก่อนนะคะว่ามีใครแอบฟังหรือปล่าว จ๊ากอาจารย์กล้าเปิดเผยข้อมูลมากเลยค่ะ
 • ใช่เลยค่ะตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยดิ้นรนเปิดหลักสูตรปริญญาเอกแบบว่าเอกอะไรก็ได้นี่ละคะ
 • แถมอาจารย์ประจำหลักสูตรก็ไปยืมชื่อคนดังๆมาให้เปิดได้
 • แต่คนสอนจริงๆเป็นพวกดอกเตอร์กล้วย...ที่หนักกว่านั้นบางทีเป็นพวกดอกเตอร์ห้องแถว ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนตามโรงแรมในต่างจังหวัด...แหมอาจารย์ขาจบแล้วคนก็เรียกดอกเตอร์เหมือนกันหมดนี่นา (สงสัยจังว่า กพ.ไม่เห็นทำอะไรดอกเตอร์ห้องแถวพวกนี้ได้เลย ตอนนี้ได้เป็นใหญ่กันหมดแล้วด้วย)
 • ชาวบ้านและนักศึกษาไม่รู้หรอกว่าจบที่ไหน จบอะไรมา พวกนี้มักไม่กล้าเล่าให้ใครฟังหรอกค่ะ
 • แบบว่ารุ่นแรกเป็นรุ่นเฉพาะกิจจึงมักยอมขาดทุน เป็นการเปิดโอกาสให้หลายคนในที่ทำงานยกฐานะตัวเอง
 • หุหุ หลายแห่งก็ใช้วิธีนี้เพื่ออัพเกรดตัวเองให้ได้คะแนนดีๆจาก สมศ. แถมได้แต้มจาก กพร.ด้วยค่ะ
 • อย่างที่รู้กันส่วนหนึ่งเป็นพวกไปสมัครเรียนที่ไหนใครก็ไม่รับ ...ประเภทที่ต้องสอบแข่งกับชาวบ้านด้วยแล้วยาก...ไม่มีใครรับเข้าเรียน
 • จะทำไงได้ละคะ ก็รู้ๆกันอยู่คนที่ได้เข้ามาทำงานสมัยนี้ไม่ใช่เป็นพวกเก่งจริง หรือเป็นพวกหัวกระทิ อีกต่อไป มักเป็นพวกลูกท่านหลานเธอทั้งนั้น ...เรียนจบมาแบบลุ่มๆดอนๆ ลองไปแอบดูเกรดของผู้สอนบางคนแล้วหนาวมาก...เฮ้อน่าสงสารนักศึกษาค่ะ
 • ------------------
 • ประเด็นการเปิดโอกาสให้ใครไปเรียนนี่เห็นด้วยค่ะ คุ้นๆจังแบบว่า คนเก่งๆที่ฝ่าฟันในการสอบจนได้รับค้ดเลือกเข้าเรียน มักไม่ได้รับการอนุมัติ หากจะขอไปเมืองนอกก็จะบ่นว่าแพง หรือเรียนเมืองไทยก็จะบ่นอีกว่า ไปเรียนทำไมภาคปรกติ ไม่มีคนสอน...
 • อิอิ แต่ถ้าคนใกล้ชิด พวกเดียวกันละก็ทุ่มไม่อั้น ส่งเรียนทุกคน นี่ยังเสียดายแทนคนขับรถที่ไม่จบปริญญาตรี ไม่งั้นคงได้เรียน ป.เอก แหงๆ....
 • อ้าว...ไม่น่าหลวมตัวพูดเลย...ไปก่อนละคะ ก่อนที่จะมีเรื่อง....

แหม คุณ naree suwan  :)

 • เรากำลังกระซิบคุยกันอยู่ครับ ไม่มีใครได้ยินหรอกครับ อิ อิ
 • ประเด็นที่เขียนต่อมา สร้างความชัดเจนให้กับระบบการศึกษา ระดับด๊อก ... มากขึ้นครับ
 • ช้ำใจ ๆ ... แต่อยากจะบอกว่า ...
 • ผมไม่นับถือด๊อก ... พวกนี้หรอกครับ ไม่ขอไหว้ตามคำว่าด๊อก ... นำหน้า แต่จะไหว้ ถ้าอาวุโสกว่า และด๊อกตัวจริง เสียงจริง เท่านั้น
 • สังคมอุดมศึกษา คือ สังคมแห่งการระแวงระดับการศึกษาไปเสียแล้ว ครับ
 • แม้แต่ ผ ....... ศ.   ร ............. ศ. ........ สยองจริง ๆ กับความง่ายดายของการได้เป็น ขึ้นอยู่กับว่า เด็กใคร
 • ระบบอุปถัมภ์ที่ฝั่งรกในสังคมมหาวิทยาลัยหลายแห่ง จนถอนไม่ขึ้น ... ความเน่าเริ่มลามไปทั้งระบบ
 • อีกหน่อย คนดี คนเก่งจะไม่อยู่ คงจะอยู่แต่พวกด๊อก ... กล้วย

ว่าจะไม่ต่อแล้วนะครับ เนี่ย แว่บบบบ

PSasinanda

 • เลยมีการการตั้งคำถามกันว่า   ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ กำลังทำการค้ากับการศึกษาหรือไม่ นักศึกษาที่ผลิตออกมามีคุณภาพเพียงพอหรือไม่
 • เห็นด้วยกับคำพูดข้างบนมากค่ะพี่ศศินันท์
 • ตอนนี้มหาวิทยาลัยแปรสภาพจากตลาดวิชาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นผลกำไรจากธุรกิจการศึกษามากขึ้นนะคะ
 • เป็นที่น่าเสียดายและบ้านเราคงเกิดภาวะ ดอกเตอร์ล้นตลาดในไม่ช้านี้ หากเป็นคนที่ทำงานแล้วมาเรียนไม่มีปัญหาค่ะ
 • แต่ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่เข้มงวดกับคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน เมื่อก่อนคนที่เรียนปริญญาเอกมักต้องการคนที่มีประสบการณ์ หาก เรียนปริญญาโทต่อปริญญาเอกก็ต้องเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆเท่านั้นจึงจะต่อยอดได้เลย
 • โดยเฉพาะการคัดเลือกแบบไม่มีการสอบ แค่ดูใบสมัครว่าฐานะการเงินดีหรือไม่เท่านั้นเอง
 • ประเด็นนี้น่าห่วงมากค่ะ เพราะหลายคนเข้ามาแบบไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ในศาสตร์ที่ตนเองจะเรียน แถมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการทำวิจัยคืออะไร
 • น่าเศร้าค่ะที่เห็นมหาวิทยาลัยหลายแห่งใช้วิธีอุ้มนักศึกษาทุกขั้นตอน
 • เช่นมีทีมรับค้นฐานข้อมูลงานวิจัย สำรวจปัญหา รับสร้างเครื่องมือ รับวิเคราะห์ข้อมูล แถมรับอภิปรายผลด้วย อ้าวแล้วแบบนี้นักศึกษาทำเองขั้นตอนไหนละคะ
 • เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยรับจ้างทำเองเลยนะคะนี่ ไม่ใช่นักศึกษาไปจ้างมือปืนรับจ้างข้างนอกอีกต่อไป
 • แบบนี้มีเยอะค่ะแถมขึ้นไว้บนเว็บแบบให้เห็นกันชัดเจน
 • แปลกที่ สกอ.ไม่เห็นมีมาตราการควบคุมที่เป็นรูปธรรมเลย

Pปลาเค็ม

 • สวัสดีค่ะ น้องปลาเค็มอากาศที่โน่นยังหนาวมากไหมคะ
 • แถวบ้านเราร้อนมากค่ะ โดยเฉพาะพี่เริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วสิ
 • หุหุ ตอนเแรก กะว่าแค่ทำประชาพิจารณ์ อยากรู้ว่า เอคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของพวกดอกเตอร์ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน และหลังเรียนควรจะเป็นอย่างไร
 • อิอิ เผื่อพี่จับพลัดจับผลูเป็นคนร่างหลักสูตรปริญญาเอกไง
 • พี่จะได้รู้วิธีหมกเม็ด ละไว้ในฐานที่เข้าใจ ให้ใครต่อใครจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไง
 • แหมล้อเล่นค่ะ หูยคนชอบเที่ยวแบบพี่จะไปร่างหลักสูตรปริญญาเอกสาขาไหนดีละคะ
 • เอ้อ...เจ้าคุณสมบัติที่ต้องมี อีคิวด้วยนี่ถ้าจะวัดอยากค่ะ
 • เพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมีการสอบเข้ากันแล้วนี่นา
 • แค่โชว์บัญชีเงินฝากประจำเท่านั้นก็พอ
 • เหอๆ บางแห่งนะคะ ให้เปิดบัญ๙ีเงินฝากแบบเราห้ามถอน แล้วหักค่าเล่าเรียนไปเรื่อยๆ อะไรจะโหดปานนั้น
 • เลยการเป็นคนที่ได้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาต้องเป็นคนมีตังค์เท่านั้น เริ่มเศร้าแล้วค่ะ
 • อ้อ...หากจะเจอพวกที่จบมาแล้วกร่าง ยกตัวเองว่าเป็นเทพ ใครแตะไม่ได้ก็มีเยอะค่ะ...เห็นแล้วต้องรีบหลบ อิอิ

Pหญ้าบัว

 • สวัสดีค่ะพี่หญ้าบัวที่พี่บอกว่า
 • ด๊อกเตอร์ หลายๆท่าน ในเว็บ G2K นี้ น่ารักกันทั้งนั้นค่ะ....
 • เห็นด้วยมากๆค่ะ เพราะทุกท่านมีน้ำใจไมตรี
 • ให้ความรู้อย่างไม่มีการปิดบัง แถมยังช่วยชี้แนะแนวทางให้กับผู้อื่นด้วย อย่างนี้ละค่ะดอกเตอร์ ที่สังคมต้องการ
 • น่าสงสารนักศึกษาหลายคนนะคะที่เข้ามาเรียนแบบไม่พร้อม
 • ทั้งไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ เวลา และพื้นความรู้
 • มีหลายคนเรียนไม่จบ ออกกลางคันก็มากค่ะ
 • มีหลายคนที่แก้ปัญหา โดยจ้างมือปืนรับจ้าง หรือใช้วิธีลอกวิทยานิพนธ์ชาวบ้านที่ลอยไปลอยมาบนเน็ตนี่ละคะ
 • ไม่ได้โม้ค่ะพี่เจอจังๆเลยค่ะตอนสอบจบ ว่านักศึกษาแค่เปลี่ยนปก และเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น
 • ขนาดจับได้แบบนี้ยังปากแข็ง ไม่ยอมรับเลยต้องเอาวิทยานิพนธ์ต้นฉบับมาเทียบให้ดู
 • แนะยังมีถามอีกนะคะว่าเรารู้ได้ไง อุตส่าห์ไปลอกวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยไกลปืนเที่ยงแล้ว
 • เลยต้องอบรมกันยกใหญ่ว่าความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะในเน็ต อย่าคิดว่าจะไม่มีใครจับได้
 • เคสนี้หรือคะถือเจ็บปวดมากเพราะนักศึกษาเอาพ่อแม่มานั่งฟังด้วยคิดว่าจบแน่ ๆ แถมญาติอีกบาน
 • ตัองใช้วิธีกันญาติออกไป และแจ้งกับญาติว่าเลื่อนการสอบไม่มีกำหนด และให้นักศึกษาทำใหม่ทั้งหมดเพราะเห็นกับนักศึกษาพร้อมญาติตาดำๆ โชคดีไปที่ไม่ใช่พวกสอบจบนาทีสุดท้าย ประเภทว่ามาตอนเกือบหมดเวลานั่นละคะ
 • จะโทษนักศึกษาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะกระบวนการคัดกรองคนเข้าเรียนของเราย่อหย่อนเต็มทีนะคะ

P รินทร์

 • ในบ้านเราด๊อกเตอร์ที่เก่งๆดีๆก็มีเยอะคนที่มีศักยภาพก็มีอีกเยอะ
 • เห็นด้วยกับน้องรินทร์ค่ะ
 • หุหุ เป็นคนมีปริญญาตั้งแต่เกิดก็ดีเหมือนกันนะคะ
 • อืมพี่เห็นด้วยว่า สิ่งนี้อาจสำคัญเฉพาะสังคมเมือง
 • ชนบทบ้านเรา ต้องการคนพุดจริงทำจริงแห็นแก่ประโยชน์ชาวบ้านมากกว่าประโยชน์ส่วนตนต่างหาก
 • อิอิ พูดเหมือนนักการเมืองเลยเนาะ
 • พี่ก็ยังเห็นว่ามีดอกเตอร์หลายท่านที่นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาพัฒนาบ้านเมือง แม้จะไม่ค่อยมีข่าวให้เห็นเพราะโดนข่าวอื่นกลบไปหมดนะคะ

P

 • สวัสดีค่ะท่านผอ.
 • ผมต้องการดอกเตอร์ที่สามารถพูดเรื่องความรู้ที่ได้เรียนมา  กับ เรื่องชีวิตจริง ให้เป็นเรื่องเดียวกันครับ
 • ประโยคนี้โโนใจมากค่ะ
 • อิอิ คนส่วนมากมักจะบอกว่าพวกนี้พูดแล้วฟังไม่เข้าใจชอบพูดไทยปนอังกฤษ หลายครั้งไปพูดทับศัพท์ให้ชาวบ้านฟังอีก
 • อืมน่าคิดค่ะน่าคิด เพราะหลายๆท่านล้มเหลวในสนามชีวิตนะคะ
P

สวัสดีค่ะ ป้าแดง อ้าวขำนามสกุล คนสวยแซ่เฮ อิอิ

 • อ้อ ป้าแดง  อยากได้ ดร.ที่เข้าใจสังคม ว่า สังคมมีหลากหลายสีสัน ช่วยดูแลพวกเราตามความหลากหลายด้วย...
 • ใช่เลยค่ะป้าแดงโลกนี้ไม่ได้มีแค่สีขาวกับสีดำนี่นา
 • มันต้องมีเทาหม่นกันบ้างจริงไหมค่ะ
 • แหมก็คนไม่ใช่สิ่งของนี่นาที่จะใช้ไม้บรรทัดมาวัดแล้วบอกทันทีว่าถูกว่าผิดได้เลย
 • การให้โอกาสคนสำคัญที่สุดค่ะป้าแดง
 • การตัดสินชี้เป็นชี้ตายนั่นยกให้ศาลปกครองหรือผู้พิพากษาดีกว่านะคะ
 • ป้าแดงขาใครเป็นดอกเตอร์คงลำบากน่าดูนะคะเพราะสังคมคาดหวังเหลือเกิน อิอิ

P

 • เห็นหัวข้อแล้ว...
 • ฉันจึงมาหาความหมาย...........
 • อิอิ คุณกวินทรากรแล้วได้ความหมายกลับไปบ้างไหมคะ
 • อย่างน้อยก็น่าจะได้กระดาษสักแผ่นไปแปะฝาบ้านละคะ
 • ความรู้หากอยากได้ต้องแสวงหาค่ะ มัวแต่รอครูบาอาจารย์มาบอกคงไม่ทันการ
 • การรู้เท่าทันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะในการอยู่ในสังคมสมัยนี้
 • ดังนั้นการศึกษาทุกระดับยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านเรานะคะ

P

ว่าที่ ร.ต. วุฒิชัย สังข์พงษ์

 • สวัสดีค่ะน้องวุฒิชัย
 • อืมสนใจหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามวยไทยศึกษา รุ่นที่ 1
 • อิอิไปเรียนเป็นเพื่อนพี่ดีกว่า
 • ลองอ่าน
 • แผนกลยุทธ์

  1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวด้านมวยไทยในสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  2) เพื่อศึกษาและค้นคว้าองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านมวยไทย ขั้นสูงสู่การบูรณาการด้านวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศอย่างสอดคล้องกับภูมิปัญญาไทย และการสร้างทุนทางสังคม  
  3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมวยไทยสู่ชุมชนและท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน    
  4) เพื่อสืบสานและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาศิลปะการต่อสู้ด้วยมวยไทยให้ดำรงอยู่ และเผยแพร่สู่นานาอารยประเทศ

 • อืมพี่ว่าคงไม่มีใครกล้ามามีเรื่องกับพี่แน่ๆเลย อิอิ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอบคุณที่ไปแวะและชวนมาอ่าน ไม่งั้นตกข่าว พลาดอ่านเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องสำคัญมากที่อาจารย์เขียนตีแผ่ให้ชัดแจ้ง พี่ไม่ค่อยอยากวิจารณ์มากเพราะเป็นคนบ้านนอก ชายขอบวิชาการน่ะค่ะ

ขอบคุณด้วยค่ะที่เห็นประโยชน์และสร้างลิงค์ไปที่บันทึกพี่

 

Pคุณนายดอกเตอร์

 • สวัสดีค่ะพี่นุช ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายแห่งเปิดรับนักศึกษาเลยอยากชวนไปเรียนปริญญาเอกกัน
 • อิอิ มีหลายคนบอกว่าเรียนไว้เพื่อป้องกันตัวเอง
 • โอ้โห สังคมวิชาการบ้านเราทำไมดุเดือดเพียงนี้
 • น่าสงสาร ไม่รู้จะสงสารใครดี สงสาร อาจารย์ สงสารนักศึกษา สงสารประเทศชาติ ที่ต่างคนต่างใส่หัวโขนเข้าหากัน
 • อืมการศึกษาเราปัจจุบันเน้นในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพนะคะ ประเภทคุยแต่เรื่องจำนวนเรื่องรายได้
 • แต่ไม่เห็นคุยว่า เรียนแล้วนักศึกษาได้ความรู้อะไร
 • และควรเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาบ้านเมืองอย่างไร
 • ได้ยินเสียงบ่นจากชุมชนหลายแห่งว่าเบื่อพวกนักวิชาการหรือนักวิจัย ที่เปลี่ยนทีมเข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้หยุด
 • ชาวบ้านก็ไม่ได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นสักนิด
 • แถมเสียเวลาทำมาหากินต้องมาคอยตอบคำถามเดิมๆตลอดเวลา
 • ชาวบ้านสงสัยว่าข้อมูลที่ได้ไปเอาไปทำอะไร นักวิจัยทำวิจัยเสร็จก็หายกันไปหมด ไม่เห็นย้อนกลับมาแก้ปัญหาให้เขาอย่างเป็นรูปธรรม
 • แล้วที่สำคัญแต่ละทีมทำไมไม่แชร์ข้อมูลกัน ทำให้ชาวบ้านต้องมาตอบคำถามที่น่าเบื่อหน่าย น่าสงสารชาวบ้านนะคะ

P Wasawat Deemarn

 • ขอบคุณอาจารย์ Wasawat Deemarn ที่มาให้ความคิดเห็นอีกรอบ
 • ขอเสนอหลักสูตรปริญญาเอกที่อาจารย์แนะนำให้ตามไปอ่านได้นะคะ หากใครอยู่ใกล้เชียงใหม่ตามไปเรียนได้นะคะ
 •  สาขาลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
 • สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • จริงๆด้วยค่ะบ้านเราหลอกลวงกันทุกระดับ
 • อืมอาจารย์ได้ตรวจผลงานรอบนี้ไหมคะ
 • รอบเยียวยาหรืออะไรสักอย่างนี่ละคะ
 • ตอนนี้เขากำลังส่งผลงานขั้นสุดท้าย
 • ก็สังเกตตั้งแต่ต้นว่ามีพี่เลี้ยงกันทุกขั้นตอน แทบจะจับมือเขียนกันเลยทีเดียว แล้วตกลงใครเชี่ยวชาญกันละนี่
 • หุหุ อาจารย์ขานั่นยังไม่ทำให้อึ้งเท่าการส่งขั้นสุดท้ายคนส่งเอางานมาส่งให้กับมือคนตรวจ 3 คนสุดท้าย
 • เอะใจแต่แรกทำไมเปิดเผยชื่อคนตรวจ
 • ที่สำคัญสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมผลงานสิคะน่าทึ่งมาก
 • อืมทายสิคะ เอ้าเฉลยก็ได้ค่ะว่าแถมผ้าไหม
 • หุหุผ้าไหมนะเรื่องปรกติค่ะ แต่ในผ้าไหมมีซองด้วย
 • อะอะ ไม่ใช่เงินค่ะ แต่เป็นทองหนัก 1 บาท แถมรายชื่อ คน อีก 10 คน เฮ้อจะเป็นลม แล้วอย่างนี้การศึกษาเราจะไปรอดหรือค่ะ

การศึกษาของบ้านเรา ... ขับเคลื่อนด้วย ทอง 1 บาท หรือครับ :)

วันนี้ ทองรูปพรรณ 15,000.- .. ทำลายสถิติโลกกันไปแล้ว อิ อิ

แวะมาเที่ยวอีกแล้วครับ ไม่เลิกรา :)

P  Wasawat Deemarn

 • สวัสดีค่ะอาจารย์ Wasawat Deemarn กำลังรอโบนัสอยู่ค่ะตอนแรกกะว่าจะเอาไปดาวน์รถ ผ่อนบ้าน สงสัยจะฝันสลายโบนัสเหลือสองร้อย เพราะพูดมาก...แหมทองก็ไม่ได้กับเขาสักบาทเพราะไม่ใช่คนตรวจ ความสามารถยังไม่ถึงค่ะอิอิ
 • อ้าวลิ้งก์ข้างบนใช้ไม่ได้ขอแนะนำหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพิ่มเติมนะค่ะ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
                      • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาที่ผ่านการทำวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การรับรอง
                      • มีความสามารถสื่อสารกับชนชาติใด ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และหรือภูมิภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างน้อย 1 ภาษา
                      • หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ไม่ได้ผ่านการทำวิทยานิพนธ์และหรือขาดคุณสมบัติข้างต้น จะต้องมีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรือจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาท้องถิ่น และมีความสามารถ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
                      • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาหรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์จากสถาบันที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การรับรอง
                      • มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการศึกษา
            ระดับปริญญาเอก
            ภาคปกติ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 40,000 บาท
            ภาคพิเศษ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 50,000 บาท

 • สวัสดีค่ะพี่นารี
 • อยากให้ท่านที่จบปริญญาเอก
 • น่าจะพ่วงจบปริญญาชีวิตด้วย
 • การออกมาพัฒนาสังคมหรืออยู่ในสังคมอย่างปกติ
 • เพราะบางครั้งคนจบปริญญาเอก (ดร.นำหน้า)
 • พูดคุยกับคนที่ต่ำกว่าพูดกันไปคนละเรื่องเดียวกัน
 • ไม่ได้แอนตี้นะค่ะเท่าที่เห็นท่านที่มีชื่อเสียงบางท่านออกมาพูดแบบว่า......คนปกติเขาไม่พูดกัน ย้ำบางท่าน
 • สวัสดีอีกครั้งค่ะ
 • ยังเขียนไม่หมดมือไปโดนปุ่มบันทักเสียก่อน
 • อยากบอกว่าพี่ๆดร.ในgotoknow น่ารักทุกคนค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

- อยากได้ด๊อกเตอร์ ที่สุดยอด ทั้ง ความรู้ ความประพฤติดี

- บางคนว่า ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

- รู้แต่หนังสือ แต่ไม่รู้จักความ

( แอบระบายนิด ๆ ค่ะ )

 

 

 • โลกของการสมมติ ทุกคนทำทุกอย่างเพื่อตัวเองทั้งนั้น
 • นักศึกษา อาจารย์ ก็ทำตามสมมติ
 • อยากให้กลับไปหาความแท้จริงของชีวิตบ้าง คงเข้าใจอะไรมากขึ้น อาจไม่ต้องมีคำนำหน้ามากมาย หรือไม่ต้องมีเครื่องประดับทั้งหลายทั้งปวง
 • การเสียสละให้คนอื่นได้มากเท่าใดนั่นแหละคือความดีความงามความเก่ง ควรยกย่องคนเช่นนั้น
 • มองไปทางไหนเห็นแต่คนอยากมีอยากเป็นอยากได้กันทั้งนั้น

แวะมาเยี่ยมด้วยความระลึกถึงค่ะ

P

 อ้อยควั้น

หวัดดีค่ะ...พี่อ็อดที่คิดถึง

 • หนุ่มไปรษณีย์ไปถึงหรือยังค่ะพี่จ๋า อิอิ
 • ต้องการดอกเตอร์แบบไหนเหรอค่ะ...
 • ต้องการคนเก่งจริง ๆ ค่ะ
 • ไม่ใช่เก่งแต่ปาก เก่งแต่หลักการ แต่อยากให้เก่งด้านปฏิบัติด้วยค่ะ
 • ถึงจะครบวงจรค่ะพี่สาวจ๋า
 • คิดถึงนะค่ะ

 

 • น้องอ๊อดขา.....อ่านไปอ่านมา...ทำให้กระจ่างเรื่องด๊อกเตอร์ขึ้นเยอะเลยค่ะ......ตอนนี้ถึงพี่หญ้าบัวอยากเรียนแต่วาสนาคงไม่ถึงหรอกค่ะ.......เพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์........อิอิ
 • อ้อ!....มีอิจฉาครูกั๊ตจัง..ด้วยแหละ.....ได้กอด ดร.ใจดีด้วย.....มีโอกาสจะไปทดสอบสมรรถภาพค่ะ...จะได้วัดลิ้นว่าใครยาวที่สุด.....อิอิ

สวัสดีค่ะคุณNaree ที่น่ารัก

 • สังเกตนะคะฝรั่ง.. ที่เขามีทั้งตำแหน่งทางวิชาการและได้ดอกเตอร์..เขาก็จะใช้เพียงแค่ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น กรณีProfessor Dr A เขาก็เขียน Professor A เท่านั้นไม่ใช้ "Dr"ด้วย และดูเหมือนคนถูกเรียกก็ไม่ชอบให้เรียกดอกเตอร์ด้วย..ไม่ทราบเพราะอะไร..เขาก็เรียก..Professor A ไปเลยค่ะ..(ถ้ามีโอกาสจะถามอาจารย์ที่ปรึกษาเหมือนกันค่ะ..สงสัยมานานแล้ว..อิๆๆ)
 • ดังนั้น หากได้ดอกเตอร์ แต่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ เขาก็เรียกชื่อไปเลย เช่น "เอ" เป็นต้น และเขาจะไม่ชอบให้เรียกโดยใช้คำนำหน้าว่า.. เช่น มิสเตอร์เอ เป็นต้น..อิๆ

..สงสัยมานานแล้วค่ะ..ต่างกับบ้านเรา..อิๆๆ.. 

สุดท้ายแล้ว เชื่อว่า "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน"ค่ะ..คำนำหน้าชื่อนั้น"สำคัญ..ไฉน"...อิ..ๆๆ...

ด้วยรักจากใจยายหมูอ้วนเอง

P. otd 

 • สวัสดีค่ะพี่ว่าการศึกษาในทุกระดับมุ่งให้คนเกิดการเรียนรู้
 • สำคัญที่รู้แล้วจะนำไปปรับใช้อย่างไรนะคะ

P เพชรน้อย

 • อิอิ ใช่เลยค่ะดอกเตอร์ไม่ใช่จะเก่งไปทุกด้าน
 • หลายคนแพ้ในสนามชีวิตค่ะ
P
 • น้องวัณย์เป็นอย่างไรบ้าง
 • พี่็ก็ยุ่งมากจนแทบไม่ได้คุยกับใครเล้ย

P

 อ้อยควั้น

 

 • น้องอ้อยหนุ่มไปรษณีย์สงสัยหลงทางมั้งคะไม่เห็นมีใครมาเลยค่ะ
P หญ้าบัว
 • พี่หญ้าบัวอยากเจอี่หญ้าบัวเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันตัวเป็นๆละคะ
 • P J. Maglin

  สวัสดีค่ะคุณหมูอ้วน อิอิคนไทยเจ้ายศเจ้าอย่างยึดติดตำแหน่งค่ะแต่ฝรั่งเขานับถือกันที่ผลงานมากกว่า

อาจารย์ประถมขา
 • เราอยู่ในโลกมายาจริงๆค่ะ
 • ตัวเอาก็ไม่ใช่ตัวเรา
 • คนสมัยนี้อ่อนแอมักหาสิ่งที่จะแสดงอำนาจอยากให้คนอื่นยอมรับ
 • การให้คนอื่นยอมรับต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนค่ะ
 • ไม่มีใครพูดถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันแล้ว
 • พูดกันแต่ว่าใครรวยกว่า ใหญ่โตกว่า เฮ้อสงสารประเทศไทยนะคะ

สวัสดีครับพี่นารี

    สบายดีไหมครับพี่ เห็นบันทึกมาหลายครั้งแล้วครับ แต่ไม่ได้มานั่งอ่านจริงๆ ตลอดทั้งหมดครับ วันนี้อ่านหมดแล้วครับ และได้ข้อสรุปที่อยากได้ตามแบบที่ตัวผมต้องการนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบที่สังคมไทยต้องการก็ได้ครับ

 • ผมต้องการ ดร. ไทย ที่เปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนประถมศึกษาได้มีโอกาสเรียนจบประถมครับ
 • ผมอยากเห็น ดร.ไทย ที่เปิดโอกาสให้เด็กที่เรียนจบประถม อ่านออกเขียนได้ และส่งเสริมให้เค้าได้เรียน ม.ต้น ตามที่รัฐบาลกำหนดว่าเค้าควรจะได้เรียนอย่างน้อย 9 ปี ครับ
 • ผมอยากเห็น ดร.ไทย ส่งเสริมให้เด็กที่มีโอกาสเรียนจบ ม.ต้น มีโอกาสค้นหาทางเลือกของตัวเองที่จะเรียนในหลักสูตรสามัญ หรืออาชีพ หรือศึกษาค้นคว้าตัวเองได้
 • ผมหวังแค่นี้ล่ะครับ สำหรับเรื่องการวิจัย อย่างอื่นที่ตัวเองชอบ และการถ่ายทอดความรู้นั้น เป็นคุณสมบัติของ ดร.อยู่แล้ว คงไม่ต้องการอะไรมากครับ เพราะตนคือรู้ตนดีที่สุด
 • ในขณะที่หลายคนมุ่งสู่ ดร. และอีกส่วนหนึ่งของประเทศ ไม่ได้เรียน ประถม หรือเรียนไม่จบ ป.หก หรือเรียนจบ ป.หก แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปีละกี่หมื่น เรียนไม่จบปีละไม่น้อยกว่า 10%
 • แล้วเราจะมีอะไรน่าชื่นชมว่าเรามี ดร.ล้นประเทศครับ
 • เมื่อวันหนึ่ง การเรียน ดร.เป็นเรื่องธรรมดา คนเราก็จะสร้างหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นมาอีกครับ ให้เรียนกันอีกครับ ถึงเวลานั้นเราจะภูมิใจกับอะไร?
 • มีปริญญาอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ ครับ คือ ปริญญาเชิงตากอน รับกันที่เชิงตะกอน เป็นการรวบรวมปริญญาชีวิตส่วนบุคคลครับ ว่าชีวิตที่ผ่านๆ มานั้น ไม่ได้สำคัญใดๆ หากไม่มีคราบแห่งความดีต่อส่วนรวมตกเป็นผลึกไว้ที่ิเชิงตะกอนเลย
 • และนั่นล่ะครับ คือสิ่งที่ทุกคนต้องคิด ไม่ใช่เพียงผู้ที่เป็นหรือต้องการ ดร.เท่านั้น
 • คุณค่าของคนไม่อยู่ที่ คำนำหน้านาม ใดๆ โปรเฟสเซอร์ผมบอกว่า ฉันเป็น Prof.Dr.Dr. ตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยแค่ั้นั้น กลับไปบ้านฉันคือ Mr. หรือคนธรรมดา ดังนั้นเราคือเพื่อนกัน ไม่ต้องเรียกฉันว่า Prof. นอกมหาวิทยาลัย.... แล้วคนไทยเราล่ะครับ
 • มีโอกาสจะเขียนเล่าไว้สักเรื่องเกี่ยวกับคำนำหน้านามครับ
 • รักษาสุขภาพนะครับ และขอบคุณมากๆ นะครับ ที่พี่ยกประเด็นนี้ขึ้นมากครับ
 • ดร.ที่สุดยอดในบทสรุปของผมคือ ผู้ที่เข้าใจปรัชญาชีิวิตและอุดช่องว่างของสังคมให้อยู่ร่มเย็นได้ ใครทำแบบนี้ได้ ผมให้ ดร. ทุกคนครับ
 • ดร. อาจจะย่อมาจาก ได้เรียน  หรือ ได้รับ  หรือ ได้รู้  หรือ ได้.... แล้วคุณล่ะ ผมล่ะ ประเทศล่ะ ได้อะไร...

ขอบคุณมากครับพี่

 

สวัสดีค่ะ..อาจารย์นารี

ไม้ได้เข้ามาทักทายนานแล้ว..อาจารย์สบายดีหรือยังคะ

อ่านบันทึกนี้รวมทุกความคิดเห็นอย่างละเอียดเชียวค่ะ..รวม ๒ รอบแล้ว

เห็นด้วยกับทุกความคิดค่ะ..โดยเฉพาะท่านดร.ข้างบนนี้..ท่านเก่งมากในเรื่องราวของชีวิต

ทำให้..ได้คิด..ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์นารีมากค่ะ..ที่เปิดประเด็นนี้

Pวัชราภรณ์ วัตรสุข

 • สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอบคุณที่ห่วงใยสุขภาพนะคะดีขึ้นมากแล้วค่ะ
 • เป็นอย่างไรบ้างคะตรวจผลงาน
 • อิอิ คงมึนน่าดูใช่ไหมคะ เห็นแถวนี้วิ่งกันหัวบันไดไม่แห้งเลย
 • น่าสงสารครูค่ะหอบหิ้วข้าวของมาผะรุงผะรัง
 • ยังมองว่าคนตรวจจะตรวจไหวหรือ
 • แต่ละคนทุ่มเทอย่างหนัก น่าสงสารค่ะถ้าไม่ได้ขึ้นมาจะทำใจได้หรือ

Pเม้ง สมพร ช่วยอารีย์

 • สวัสดีค่ะน้องเม้งอ้าวกลายเป็นใบไม้สีทองไปแล้ว
 • เรียกย่านดาโอ๊ะใช่ไหมค่ะ พี่ได้มาใบนึง อัดพลาสติกไว้สวยยิ่งกว่ากำมะหยี่ซะอีก
 • อิอิเรื่องคุณภาพของการศึกษาในบ้านเราคงต้องพูดกันอีกยาว
 • ไม่นานเกินรอไม่เกิน 10 ปีข้างหน้าคนจบปริญญาเอกคงต้องตกงานเป็นแถวเพราะเกิดภาวะล้นตลาด
 • แต่ิคนมีงานทำแล้วไม่ห่วงค่ะหากเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
 • แต่ประเภทจ่ายครบจบแน่มันก็เกินไป
 • -----------
 • เห็นด้วยทุกข้อว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะแค่จบชั้น ป. 6 หากเราใส่ใจดูแลให้อ่านออกเขียนได้ เป็นคนดีของสังคม
 • และทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้ สืบต่ออาชีพในชนบทให้ยั่งยืนขึ้นก็น่าจะเป็นการดี
 • น่าสงสารที่สินค้าเกษตรและอาชีพเกษตรกรไม่ค่อยได้รับการดูแูล
 • ต่างจากภาคธุกิจที่เอื้อประโยน์ทุกอย่าง
 • พี่่ว่าการเกิดประเด็นเรื่องธุรกิจการศึกษาแม้ไม่ใช่เรื่องใหม่
 • แต่ก็น่าตระหนักและรับผิดชอบร่วมกันทั้งผู้เรียนและสถานศึกษา
 • ว่าเรียนจบแล้วจะคืนกำไรให้สังคมอย่างไร
 • และตัวนักศึกษาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีความพร้อมแค่ไหน มีพื้นฐานด้านความรู้และประสบการณ์การเพียงพอที่จะสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้หรือไม่นะคะ

สวัสดีค่ะ...พี่อ็อด

 • ดีใจจัง...พี่เราได้รับของแล้ว...แต่เสียดายนะที่พี่ไม่ได้ส่งตาหวานให้หนุ่มไปรษณีย์ อิอิ
 • คิดถึงนะค่ะ

P

 อ้อยควั้น

 • หวัดดีค่ะ...น้องอ้อย
 • ขนมอร่อยมากๆ อิอิ เหลือไว้หม่ำกับพี่กั๊ตด้วยวันนี้พี่กั๊ตจะแวะมาค่ะ
 • เห็นข่าวความรุนแรงแล้วไม่สบายใจเลย
 • น้องอ้อยระวังตัวด้วยนะคะ
 • เฮ้อเมื่อไหร่ปัญหา 3 จังหวัดจะแก้ได้สักที ใครหนออยู่เบื้องหลัง ใครหนอได้ประโยชน์
 • ทำไมไม่เรียกร้อง ทำไมไม่เปิดตัว ทำไมไม่เปิดการเจรจา
 • มีคำถามมากมาย ไม่น่าเชื่อที่คนในพื้นที่จะไม่รู้ใครกำผลประโยชน์ไว้
 • แหมๆๆพี่เรา
 • มีขนมกินด้วย
 • กำลังอยากเรียนมวยไทยอยู่พอดี
 • ฮ่าๆๆ
 • เอาไว้ป้องกันพี่สาว สนใจคนไหน ทุบกลับบ้านเรา
 • ฮ่าๆๆ
 • ประเด็นของ ดร บ้านเรา มีความรู้ในสาขาวิชาได้แต่ขาดความรู้ทางสังคม
 • เราเรียนแบบแยกส่วน ไม่มีความสุข
 • ทำให้การศึกษาที่เรียนมาเป็นทุกข์ จบการศึกษาองค์ความรู้ที่ได้ ก็ไม่ได้ช่วยเหลือสังคมเท่าใด
 • ขอบคุณมากครับที่แวะไปต้ม น้องต้อม
 • อิอิอิๆๆ
 • เอาหลักฐานมายืนยัน
 • อิอิๆๆ
 • P
  32. naree suwan
  เมื่อ พฤ. 20 มี.ค. 2551 @ 10:24
  580370 [ลบ]

  • แวะมาขอหน่อไม้
  • อืมข้างบ้านพี่มีใผ่ลวกค่ะ
  • หน้าฝนมีหน่อเล็กๆ เหมาะไปต้อมจิ้มน้ำพริก
  • ไม้ไผ่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะคะ
  • แต่ใผ่ตายขุยเป็นวงจรธรรมชาติค่ะ
  • มีครั้งหนึงหลายปีแล้วที่ปราจีนใผ่ตายเกือบหมดทั้งเมือง
  • เพราะตันพันธ์ต้นแม่เป็นรุ่นเดียวกัน หากเจอใผ่ออกดอกจึงต้องรีบขยายพันธ์ค่ะ

  สงสารน้องต้อม โดน ต้อมน้ำพริก ฮ่าๆๆ ดีนะไม่ใช่ต้อมปลาร้า ฮ่าๆๆ

   

แป่ววว..ว...

บันทึกนี้ พี่ครูวุฒิมิบังอาจออกความเห็น

เพราะแค่ ป.โท ยังบ่มีปัญญาเฮียน

แล้วจะเอาอิหยังมาเฮียน ดร.

เฮียนปลูกไผ่ เลี้ยงปลาบู่ ไปวันๆเท่าที่เป็นอยู่ก็เอาแล้วววว...อิอิ...

 • ข้อมูลแน่นมากจริง ๆ
 • ประเทศที่มี Dr. มากกว่า จะพัฒนาทางวิชาการมากกว่า ประเทศที่ไม่มี Dr. หรือปล่าวน้อ ?
 • จริง ๆ แล้วความรู้เกิดจากที่ใด? เอาเงินของประเทศไปแลกกับความรู้และ Dr. จากต่างประเทศปีละเท่าไร ผลิตได้ทำไมไม่ผลิตเอง หรือผลาญเงินของประเทศเพื่อยืมจมูกคนอื่นหายใจเพื่อให้ดูดีอย่างนั้นหรือ
 • ถามลึก ๆ อีกทีว่า  การไปเรียน Dr ต่างประเทศ ในแต่ละวันทำอะไรบ้าง และเดือนหนึ่ง ๆ เทอมหนึ่งเข้าพบหน้า Prof. จริง ๆ กี่ครั้งน้อ ส่วนใหญ่เห็นหน้ากันทาง e-mail มิใช่หรือ ?
 • มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ USA จ้าง Prof. จากเอเชียนี่ล่ะไปสอนคนเอเชีย (อัดยายซื้อขนมยาย) เขาบอกว่า มันคือธุรกิจการศึกษา ลดค่าเสียโอกาสที่ออสเตรเลียแย่งตลาดไปเมื่อหลายปีก่อน
 • งูกินหาง
 • เหตุผลที่ Dr. จำนวนไม่น้อยเลือกเรียนเมืองไทย เพราะเสียดายเงินของประเทศ จริง ๆ

สวัสดีครับ

 • เอ พี่นารีหายไปไหน
 • หรือว่าไปบวชชี??
 • มาทักทายพี่นารีสบายดีไหม  มีนัดกับคุณหมออีกหรือเปล่าคะ
 • ดร. แบบไหน แบบใกล้ ๆ แถวนี้แหละที่ต้องการ
 • อยากได้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  แบบนี้หายากหรือหาง่ายค่ะพี่สาว

หวัดดีค่ะ...พี่อ็อด

 • โอ๊ะโอ่...น้องรักษ์จ๋า มาสะดึกเชียว
 • จะมาเข้าฝันพี่อ็อด เหมือนกับพี่เหรอ อิอิ
 • มะวานเน็ตที่บ้านเข้าไม่ได้เลย คิดถึงจะแย่ทั้งคู่เลยอ่ะ

P ขจิต ฝอยทอง

 • หุหุน้องขจิตตามมาแจกหน่อไม้ถึงบ้านพี่
 • ช่วงนี้ยุ่งมากๆๆ ฮ่าๆๆงานเยอะจนเบลอ พิมพ์ผิดพิมพ์ถูก
 • ขอบคุณที่คิดถึงลิงลพบุรีนะคะ
 • ที่นี่ร้อนมากๆๆ อยากมีโอ่งน้ำส่วนตัว อิจฉาลิง อิอิ

Pครูวุฒิ

 • สวัสดี พี่ครูวุฒิค่ะ
 • ช่วงนี้ไม่ได้ไปเข้าเรียนที่โคกเพชรเลย
 • เอ้อ แล้วจะให้ขึ้นชั้น ป.2 ไหมคะ
 • ไม่อยากเป็นเด็กโข่ง อยากเรียนจบ ป.6 ไวๆ
 • ก็จะได้ไปเรียนดอกเตอร์บ้างไงค่ะ
 • อ้าว เขาไม่รับวุฒิ ม.6 หรือคะ
 • อยากเป็นดอกเตอร์มวยไทยค่ะ
 • แหมครูพี่วุฒิมีใบการันตีจากสนามมวยจะใช้เทียบวุฒิได้ไหมคะ
 • อิอิ การันตีว่าเจนสังเวียนขึ้นชกบ่อย แถมส่วนมากแพ้น็อคด้วยฮ่าๆๆ

ไม่มีรูป. ยืมจมูกหายใจ

 • สวัสดีคะคุณ ยืมจมูกหายใจ
 • อืมข้อมูลน่าสนใจมาก
 • แว่วๆมาเหมือนกันว่า ฝรั่งใช่ว่า จะเข้มงวดมากกว่าเมืองไทย
 • ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้เรียนนะคะว่าต้องการเรียนรู้ หรือต้องการแค่กระดาษเพิ่มบารมี
 • สถานศึกษาเป็นแค่ตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้เรียนรู้เร็วขึ้นเท่านั้น
 • ดังนั้นปริญญาชีวิตสำคัญกว่าเศษกระดาษแน่ๆค่ะ

Pธ.วั ช ชั ย
สวัสดีค่ะน้องธวัชชัย

อ้าวส่งเสื้อสีส้มไปซักหรือค่ะ

หุหุ จำไม่ได้เลย มาถึงมีแซว

ยังๆไม่ลาบวชแต่ใกล้แย้ว

พี่รออยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะให้ผู้หญิงลาบวชได้สัก 3 เดือนบ้างจะได้ลา ฮ่าๆๆ

ก็สิทธิ์ลาคลอด 3 เดือน พี่อดใช้สิทธิ์แล้วนี่นา อิอิ

 • P. ... RAK-NA ...
  ขอบคุณน้องรักษ์ที่แวะมาทักทาย
 • อืมยุ่งจนลืมนัดกับคุณหมอเลย
 • นี่ครบเดือนแล้วนี่นา สัปดาห์หน้าว่าจะลาไปหาหมอค่ะ

P

 อ้อยควั้น

 •  น้องอ้อยขาพึ่งส่งแขกเอ๋ยส่งพี่กั๊ตกลับบ้านค่ะ
 • อิอิ พี่กั๊ตบอกว่ากล้วยหินอร่อยมาก
 • งานเยอะมากเลยไม่ค่อยได้แวะไปทักใครเลยค่ะ
 • หุหุ ยังคิดถึงทุกท่านนะคะ
 • สวัสดีค่ะคุณน้องขา
 • ช่วงนี้ยุ่งๆ เหมือนกัน ไม่ค่อยได้เข้ามาทักทาย
 • แต่แอบเห็นว่า เหงาเพราะครูกั๊ตกลับบ้านไปแล้ว
 • เลยแอบมาให้กำลังใจคนเหงาอ่ะ
 • ร้อนๆๆ จังเนอะ
 • ว่างๆ ไปช่วยป้าแดงตัดสินใจคลายร้อนหน่อยค่ะ

สวัสดีครับ

เห็นผู้รู้เต็มบันทึกเลยครับ อย่างนี้เรียกว่าคุณภาพคับบล็อก อิอิ

สุขภาพแข็งแรงๆนะครับ :)

P dd_L

 • สวัสดีค่ะพี่อึ่ง
 • พี่กั๊ตกลับไปแล้วค่ะบ้านเงียบไปเลย
 • อิอิ อาหารอร่อยต้องทานกันหลายคน
 • ทั้งๆที่งานที่ทำอยู่ต้องพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตาในแต่ละวัน แต่เราก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดี
 • แต่การได้อยู่กับใครบางคนแม้ช่วงเวลาสั้นๆทำให้สัมผัสถึงมิตรภาพ และน้ำใจไมตรีได้มากกว่าคนที่เราพบเจอกันทุกวันเสียอีกนะคะ

Pข้ามสีทันดร

 • สวัสดีค่ะน้องกบ ขอบคุณที่ห่วงใยในสุขภาพพี่นะคะ
 • ยุ่งมากช่วงนี้เจ้าซีสเลยพลอยหายหน้าไปด้วยดีจัง
 • เห็นรูปทะเลแล้วคิดถึงทะเล
 • สมัยเรียนที่บางแสนเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดขึ่จักรยานไปเที่ยวชายหาดทุกวัน
 • พี่เป็นคนชอบทะเลมากๆทั้งๆที่ว่ายน้ำไม่เป็น
 • อิอิ อายจังที่ว่ายน้ำไม่เป็น แต่เป็นคนที่ต้องเดินทางด้วยเรือบ่อยครั้งโดยเฉพาะเรือหางยาว เหอๆน่ากลัวสุดๆ
 • คิดว่าร้อนนี้ต้องไปเที่ยวทะเลให้ได้แม้จะไม่ได้ไปภูเก็ตกับชาวบล็อก แต่จะหาโอกาสไปนอนรับลมทะเลสัก 3-4 วัน ค่ะ
 • มาอ่านหลายรอบแล้ว
 • ไม่กล้าออกความคิดเห็นจริงๆ
 • เลยมาตั้งคำถามว่าประเทศชาติต้องการคนที่มีความรู้ระดับปริญญาเอกด้านใดบ้าง เพื่อไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไรเมื่อไร แล้วทำอย่างไร
 • หรือไม่ก็เอาปัญหาทุกๆด้านมาตีแผ่ ให้คนที่มีความสามารถแต่ละด้าน หาวิธีแก้ไขจะเป็นทีมหรือเดี่ยวก็ได้ ให้ลงมือทำงานเลยถ้าขาดความรู้หรือต้องการความรู้ด้านใดก็อญาตให้ไปเพิ่มเติมหาความรู้เพื่อเป็นเครื่องช่วยแก้ปัญหา แต่ต้องทำความตกลงเรื่องเวลาและประเมินการทำงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร ต้องการตัวช่วยอะไรบ้าง ติดตามการทำงานเป็นระยะๆ และสามารถให้ปรับแก้แผนให้เหมาะสมและทันกาลจนบรรลุเป้าหมายได้
 • ถ้ามีความจริงใจใส่ใจ
 • เราก็จะได้คนที่แก้ปัญหาได้ด้วยการจัดการความรู้ที่กระจายกันอยู่มาใช้ได้อย่างมีเหตุ และมีผลจนแก้ปัญหาได้สำเสร็จ
 • เราต้องยกย่องและให้ปริญญาเอกได้อย่างสมภาคภูมิค่ะ

P Lin Hui

 • ขอบคุณอาจารย์ที่แวะมาแสดงความคิดเห็นนะคะ
 • จริงๆแล้วเป็นห่วงคุณภาพของหลักสูตรและตัวสถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรปริญญาเอกกันเป็นดอกเห็ดมากกว่าคุณภาพของผู้เรียนนะคะอาจารย์
 •  น่าห่วงค่ะถ้าเห็นเบื้องหลังเบื้องลึกของบางหลักสูตร
 • ต่อไปเราคงได้เห็นเปิดสอนกันข้างร้านเซเว่นเป็นแน่แท้
 • ในต่างประเทศหลายประเทศอาจเป็นเรื่องปรกติที่คนจะมีโอกาสทางการศึกษา จึงเห็นมหาวิทยาลัยเปิดออฟฟิสตามหัวมุมถนน เพื่อตอบสนองการเรียนด้วยตนเอง
 • แต่บ้านเราค่านิยมผิดๆที่ว่าคนได้เรียนหนังสือมักได้โอกาสทางสังคมสูงขึ้นง่ายขึ้น
 • ทำให้หลักสูตรการศึกษาของบ้านเราผิดเพื้ยนไปมีหลักสูตรแปลกๆมากขึ้นทุกที ประเภทรุ่นเดียวเลิกทำนองนั้น
 • ไม่ได้ต้องการเรียนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์จริงจังอะไร
 • คิดว่าคนที่คิดแบบนี้มีมากขึ้นและการศึกษาขั้นนี้เป็นการลงทุนที่ราคาแพงมากๆ เสียดายเงินแทนค่ะ
 • อาจารย์ค่ะแนวคิดการพัฒนาประเทศ นโยบายการศึกษา และความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ในประเทศมันสลับขั้วสวนทางกันไปหมด
 • หากน้ำมันขึ้นถึงลิตรละ 40 บาทไม่อยากคิดว่าจะเกิดอะไร คงไม่ใช่แค่ปล้นร้านทองทุกวันแน่ๆ
 • เพราะเท่าที่เดินเข้าออกตรอกซอย ทุกวันฝาท่อระบายน้ำก็หายเกลี้ยง ทั้งสายไฟ และน็อตเสาไฟฟ้า
 • หากต้นเสาไฟขายได้ด้วยเราคงแย่กว่านี้นะคะ

สวัสดีครับ

ชีวิต เป็นเช่นนั้นเอง ครับ ขึ้นอยู่กับว่า เราชอบด้านไหนของเหรียญ ครับ เลือกเองครับ ไม่มีผิด ไมมีถูก ครับ

สวัสดีครับ

ลองหาแผ่นdvd มาดู ครับ โลกนี่เปลี่ยนไปจากเดิม ครับ

P วิช 

 • สวัสดีค่ะอาจารย์วิช
 • อืมถ้าคิดได้แบบนี้ก็ดีนะคะท่าทางปลงตกแล้ว
 • กลับบ้านเที่ยวนี้จะไปค้นหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์เก่าๆมาอ่านอีกรอบ
 • อยากรื้อฟื้นจินตนาการของตัวเองสักหน่อยค่ะ
 • อิอิ ชีวิตประจำวันทำให้สุนทรียทางสมองและอารมย์ถดถอย
 • เพราะเราเห็นภาพสำเร็จรูปไปหมด
 • ชอบสร้างภาพในสมองเองค่ะเพื่อเล่นสนุกกับจินตนาการขอ งนักเขียนไงค่ะ

อาจารย์เป็นไงบ้าง หายหรือยังคะ ไม่เห็นมีข่าวว่า ไปหาหมออีก คงจะหายแล้ว ขอให้สุขภาพสมบูรณ์นะคะ เป็นห่วงค่ะ

เสนอได้ดีเหลือเกิน ขออนุญาตเอาไปขยายต่อ

สวัสดีครับพี่นารี

ห่างหายไปหาปลาในทะเลมาหลายวันครับ เข้ามาก็ได้คิดเลยครับ

พี่ตั้งใจจริงๆน้องก็ขอสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จทุกประการครับ

แต่เอ คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเป็นด๊อกเตอร์ได้หรือเปล่าครับ

แล้วคนที่ไปเรียนต่างประเทศมาเค้าเก่งภาษากันทุกคนหรือเปล่าครับ แล้วเค้าจะเข้าใจเท่ากับเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับ กลับมาเลยอาจจะสับสนหรือเปล่าครับ

เห็นด้วยกับหลายๆท่านที่เสียดายเงิน แต่การได้เปิดหูเปิดตาบ้างก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงหรือเปล่าครับ ทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้านจริงๆครับ

แล้วถ้าชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาด๊อกเตอร์วิชามวยไทยศึกษา เราจะบังคับให้เค้าเรียนภาษาไทยก่อนดีไหมครับ เอาคืนบ้าง ทีเราจะเรียนของเค้ายังต้องปรับพื้นฐานภาษา คราวนี้เอาให้หนักแบบภาษามวยชั้นเชิง(เอก) ฮาๆๆๆๆ (แล้วเค้าจะอยากศึกษาหรือเปล่าเนี้ยะ เราตั้งกาดไว้ก่อนแล้ว สวัสดีครับ)

หวัดดีค่ะ...พี่อ็อดที่คิดถึง

 • สบายดีนะค่ะพี่
 • ปิดเทอมหรือยังค่ะ
 • ไปหาหมอมาเหรอค่ะ...เป็นงัยบ้างค่ะ
 • ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะพี่...เป็นห่วงนะ

หวัดดีค่ะพี่

 • อ๊ะๆ ลืมน้องสาวคนนี้ไปซะแล้วแน่เลยง่ะ ฮือๆๆๆ (อ๊ะ...ล้อเล่น)
 • แอนเพิ่งไปเยื่อนถิ่นใกล้เคียงบ้านพี่อ้อยมาค่ะ (ปัตตานี...ที่ใกล้กับยะลา) คิดถึงพี่อ็อดด้วยนะเนี่ย(หลังจากคิดถึงพี่อ้อย / พี่ยาว /และพี่ปรามภ์ เป็นอันดับแรก..เพราะเป็นคนในพื้นที่เลย)...ที่คิดถึงพี่อ็อดก็ตรงที่...เที่ยวคนเดียวไม่เปลี่ยวใจ...แต่หนูว่า...ถ้าพี่มาเที่ยวแถวนี้คนเดียว  หนูว่าอาจเกิดอาการเปลี่ยวใจค่ะพี่  555555...ขนาดหนูไปกัน 4 -5 คน  ยังรู้สึกเปลี่ยวๆ ไงๆ ชอบกล
 • ถ้าพี่สนใจมาเที่ยววันไหน  โทรมานะคะ  จะได้ไม่เที่ยวคนเดียวแถวๆ นี้  หนูยินดีไปเที่ยวเป็นเพื่อนพี่ด้วย..ล่ะกันค่ะ
 • อิอิอิอิ

สวัสดีคะพี่อ๊อด อาการเป็นอย่างไรบ้างแล้ว ไม่ได้ไปหาเลย

สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนคะ อย่าหักโหมงานมากนะคะ

ว่างไปออกกำลังกายกันไหมคะ..

เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าคนเห่อใช้ ดร.แต่บางคนก็มีความเป็นอย่างนี้อาจารย์ว่าครับ

 • แวะมาเยี่ยมค่ะ
 • เห็นหายไป..เหนื่อยมากไหมคะ..
 • เหนื่อยนักก็พักก่อนเน้อ..

P Sasinanda

 • สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์
 • หายไปเป็นอาทิตย์เพราะภาระกิจล้นมือ
 • ไปหาคุณหมอที่กรุงเทพมาแล้วค่ะแล้วจะเล่าให้ฟังนะคะ

Pครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

 • สวัสดึค่ะพ่อครูบา
 • ปลื้มมากที่พ่อครูมาเยี่ยมที่บันทึก
 • ไม่มีโอกาสได้ไปดงหลวงสักที
 • เห็นพ่อครูทำงานแล้วน่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆเลยค่ะ
 • เพราะพ่อครู รู้ลึก รู้จริง เป็นความรู้ที่จับต้องได้
 • ไม่ใช่ความรู้ที่อยู่บนแผ่นกระดาษพร้อมที่จะถูกลืมได้ทุกเมื่อ
 • อยากให้พวกที่เรียกตัวเองว่านักวิชาการทำงานให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองอย่างที่พ่อครูทำจริงๆค่ะ

Pว่าที่ ร.ต. วุฒิชัย สังข์พงษ์

 • สวัสดีค่ะช่วงนี้ใครๆก็อยากไปทะเล
 • ทะเลแถวประจวบคนเยอะมั้ยคะ
 • ทำงานหนักมาทั้งปีก็อยากให้รางวัลตัวเองบ้าง
 • พี่กำลังคิดจะไปเป็นชาวเกาะอยู่เหมือนกัน
 • แต่ยังไม่บอกว่าเกาะไหนขออุ๊บไว้ก่อนละกัน

PGutjang

 • พี่กั๊ตแอบไปดูใครกอดใครแย้ว
 • อิอิ ตอนนี้ตัวเบาแล้วนี่นาไปเที่ยวไหนดีละคะ

Pอ้อยควั้น

หวัดดีค่ะ...น้องอ้อย

 • สบายดีแล้วค่ะ
 • หลังจากสะสางงานแสนหนักเสร็จสิ้น
 • คิดถึงทุกคนเหมือนกัน แล้วพี่จะแวะไปเยี่ยมที่บันทึกนะคะ

PLioness_ann
หวัดดีค่ะน้องครูแอน

 • ปิดเทอมแล้วไปไหนมาไหนระวังตัวด้วยนะคะ
 • เหตุการณ์ไม่น่าใว้ใจ
 • อากาศยิ่งร้อนคนก็ยิ่งใจร้อนนะคะ

Pกรรณิการ์ วิศิษฏ์โชติอังกูร

 • น้องกรรณขอบคุณที่เอาขนมมาฝากอีกแล้ว
 • อยากไปเที่ยวปายด้วย อิอิ แต่พี่กลับบ้านเหมือนกัน
 • อืมช่วงนี้ใครเดินผ่านหน้าบ้านพี่ก็ต้องถามว่าหอมดอกอะไร
 • ดอกกรรณิการ์ไงค่ะ หอมหวาน ทั้งสวยทั้งหอม
 • แถมคนที่ชื่อเหมือนดอกไม้นี้ก็สวยมากๆ อิอิ

Pdd_L

 • พี่อึ่งขา ปิดเทอมนี้ที่มงคลวิทยา มีโปรแกรมอะไรให้น้องๆอนุบาลบ้างคะ
 • อยากส่งหลานๆแสนดื้อแถวนี้ไปเรียนที่ลำพูนจังเลยค่ะ

Pอาจารย์ โกศล คงสมปราชญ์

 • ขอบคุณพี่โอ๋ที่แวะมานะคะ
 • เรื่องเรียนเป็นสิ่งสำคัญก็จริงอยู่
 • แต่เรียนแล้วควรนำไปใช้ประโยชน์บ้าง
 • ไม่ใช่มาเรียนเพียงเพิ่มวุฒิ
 • แล้วสถานศึกษาหลายแห่งก็หมกเม็ดไว้เยอะค่ะ
 • โฆษณาเกินจริงเรียนจบไปอาจเทียบวุฒิไม่ได้เหมือนนักการเมืองบางคนนะคะ อิอิ
 • สวัสดีตอนปิดเทอมค่ะ มีโปรแกรมบินไกลไหมค๊ะ
 • ของนุชเองน่ะ จ่ายครบแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะจบแน่ละป่าวค่ะ เทอมนี้ หุหุ  

P 

 • สวัสดีค่ะน้องดอกไม้น้อย
 • หุหุจ่ายครบก็ต้องจบแน่สิคะ
 • พี่พึ่งกลับมาจากไปเป็นชาวเกาะค่ะ
 • หายไปหลายวันคิดถึงทุกคนนะคะ
 • ช่วงนี้เดินทางตลอดทั้งทางบกทางทะเล แต่ยังไม่มีโปรแกรมเดินทางทางอากาศค่ะ อิอิ

เข้ามาเยี่ยมอ่านเรื่องราวต่างๆที่คุณเขียน ตอนนี้ว่างเพราะปิดเทอมแต่ก็ยังมีกิจกรรมและเรียนซัมเมอร์อยู่ เหลือปีนี้ก็จบตรีแล้วคะ ไม่รู้จะจบหรือเปล่า แต่ก็อดทนเอา เรียนเพิ่มวุฒิคะ แก่แล้สแก่เลย มีความเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์โกศล คงสมปราชญ์ และสนับสนุนบทความ เรียนก็ขอให้ได้นำไปใช้ประโยชน์จริงๆ ที่เรียนอยู่ขณะนี้ก้เป็นภาคพิเศษเรียนแค่เสาร์อาทิตย์ ทั้งเรียนทั้งทำงาน ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นผู้ได้โอกาศ ก็เลยรีบไขว่คว้า

ก็มีทั้งคนตั้งใจจริงๆ และคนที่ไม่ตั้งใจแต่อยากได้ปริญญาก็มีจริงๆ

ก็กำลังสังเกตอยู่เหมือนกัน ว่าเรียนลักษณะอย่างนี้ จะไดเประโยชน์แค่ไหน ก็ลงทุนไปสมัครเรียน เพื่อการศึกษาในจุดนี้ว่า จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ต่อชุมชนอย่างแท้จริง เพราะเป็นรุ่นบุกเบิก และสาขานี้ ก็เป็นสาขาที่แต่ก่อนไปรวมกับสาขาอื่นๆ ไม่เน้น แต่ตอนนี้แยกออกมาโดดๆเลย เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น จะดูว่าได้แค่ไหน

ก็มีกติกาว่า ต่อไปนี้ ผู้แทนชุมชนตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป ต้องจบปริญญษตรี

ฉะนั้นที่เรียนอยู่ขณะนี้ ก็มีผู้นำท้องถิ่น เกือบทุกระดับมาเรียนกัน คอยดูตอนจบ

P  ว่าที่บัณฑิต

 • คุณสุมาลีคะ การเข้ามาเรียนในระบบ
 • ข้อดีคือการได้พบเพื่อนใหม่ๆ จะได้มีการต่อยอดในการทำงานและการดำเนินชีวิตนะคะ
 • ไม่มีใครแก่เกินเรียนแน่ๆ ขอรับรอง
 • แล้วการเรียนนอกระบบในมหาวิทยาลัยชึวิตนั้น หนักกว่าเรียนในห้องเรียนเป็นไหนๆ
 • เพราะการเรียนในห้องผิดพลาดแก้ไขได้
 • แต่ในชิวิตจริง หากเราล้ม อาจถูกเหยียบซ้ำ หรือใช้เราเป็นสะพานก้าวข้ามไปอย่างหน้าตาเฉย
 • เพื่อนคือกราคบหาแบบไม่หวังผล จะทำให้เราคบกันได้สนิมใจและยืนยาวนะคะ

เห็น คำนี้ แล้ว เปรี้ยวปากอยากได้ มาประดับบ้าง

แต่คงนาน.........

P  คนตานี

 • ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะ
 • ทุกวันนี้ มีสาขาให้เรียนเยอะมากค่ะ
 • แต่หากเรียนภาคพิเศษต้องจ่ายแพงหน่อยแต่จบเร็วค่ะ
 • แล้วอยากเป็นดอกเตอร์แบบไหนละคะ
 • ท่านพี่จ๊ะ..

ดอกเตอร์แบบไหนที่สังคมไทยต้องการ???????.......ไม่รู้สิคะ   แต่ถ้าถามต้อม   ก็ตอบได้เลยว่า..แบบคนนี้ค่ะ

P...อยากเห็นคนนี้สวมครุย

อิ อิ

P  เนปาลี

 • น้องต้อม พี่กำลังเช็คบันทึกเก่าๆอยู่ค่ะ
 • ขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะ หุหุ หัวหน้าอยากให้สาวเทคนิคเรียนต่อนะจ๊ะ อืมไปเรียนกับคุณดาวลูกไก่สิจ๊ะใกล้บ้าน
 • เอหรือมาเรียนกับพี่ดีละรับรองพี่จะเก็บไม้เรียวทิ้งให้หมดเลย

P  คุณพิทักษ์

 • ท่านหัวหน้าเมื่อไหร่จะเปิดเผยความลับละคะ
 • สาวๆรออ่านอยู่นะคะ
 • หุหุ แอบไปตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ซ่อนใครไว้นี่นา...
 • คุณพิทักษ์ + ท่านพี่จ๊ะ..

ก็อยากจะสวมเสื้อครุยอยู่เหมือนกัน   แต่เพราะอารมณ์ไม่เสถียร..ก็เลยคิดว่าต้องเรียนไปไม่ถึงไหนแน่ๆ   ยิ่งสมองเบลอๆ เลอะๆ แบบนี้   อาจมองอาจารย์ตาขวาง..โมโหขึ้นมาเดินออกจากห้องเรียนเฉย    

มอบปริญญาใบไม้..ให้น้องดีกว่าเนอะ ^^ 

P  เนปาลี

 • น้องต้อม พี่ชอบคำนี้จังเลย...ปริญาใบไม้
 •  มอบให้น้องต้อมพร้อมมงกุฏดอกไม้เลยนะจ๊ะ
 • พี่ว่าปริญญาชีวิตสำคัญที่สุด
 • เพราะการศึกษาในระบบช่วยอะไรไม่ได้มากในการดำเนินชีวิตจริงๆ
 • พี่ว่าทักษะชีวิตต่างหากที่ควรปลูกฝังให้เด็กๆรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา
 • หวังว่าเราคงไม่ได้ยินข่าวเศร้าๆแบบเด็ก มอ6 ในบ้านเราอีกนะคะ
 • ท่านพี่จ๊ะ..

ต้อมไม่เคยเอากระปุกมาให้เลยใช่ไหม?  งั้นวันนี้..ได้มีล่ะ  ^^

ปริญาใบไม้  <<  ปริญญา

 

ตอนเด็กๆ เคยได้ยินมาน่ะค่ะ  กับคำว่า "ปริญญาใบไม้"   ที่มีใครพูดถึงคำนี้ก็เพราะเขาไม่ได้รับปริญญาใดๆ มาเลย  หากแต่เขาก็ใช้ชีวิตและเรียนรู้อะไรมากมายเกินกว่าที่จพหาได้จากในห้องเรียน   ต้อมชอบจังค่ะ ^^ 

ต้อมก็คิดเรื่องเรียนต่อหลายครั้งเหมือนกัน   แต่ดูปัจจัยและบริบทใดๆ แล้วเห็นจะไม่เหมาะน่ะค่ะ   ถึงยังไง..ต้อมก็เรียนรู้นอกห้องได้..ใช่ไหมคะ? 

น้องต้อมยอมให้ปรับจ๊ะ

บางทีมือเร็วไปหน่อย

ดีแล้วจะได้เขียนให้ถูก

นึกถึงใบไม้ในกำมือค่ะ

พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ใบไม้มีมากมายในป่า

เราต่างแสวงหาใบไม้มาประดับบารมี

ที่สุดแล้วทักษะชีวิตต่างหากที่จะให้เราผ่านพ้นห้วงแห่งทุกข์

การศึกษาในระบบเป็นเพียงใบเบิกทาง

แต่ไม่ได้บ่งบอกหรอกนะคะว่าเขาคนนั้นเป็นคนอย่างไร

คนเพียบ ... จึ่งแวะมาเยี่ยมบันทึกอาจารย์ และฝากร่องรอยเสียหน่อย ครับ ... สู่ฝัน นิรันดร นะครับ ... ดอรอที่พึงประสงค์ :)

เดิมไม่เคยคิดอยากเรียน ป.เอกเรียน แต่วันนี้คิด ด้วยว่ามีคนเชียร์ด้วยคนเหล่านั้นเขาเชื่อว่าเราทำได้ และเราก็บ้ายอด้วยดิ...อิอิ

แต่เห็นต้นทุนแล้ว...กลับมาคิดใหม่ว่าลงทุนไปแล้วจะได้อะร

บันทึกนี้จึงเป็นประโยชน์มากในความหลากหลายของแนวคิด

P  Wasawat Deemarn

 • สวัสดีค่ะอาจารย์
 • กำลังเปลี่ยนลิ้งก์ในบันทึกเก่าๆให้ลิ้งก์ไปที่ต้นฉบับค่ะ
 • เลยได้ตอบบันทึกเก่าที่มีคนให้ความเห็นไว้นะคะ
 • ส่วนเรื่องคำนำหน้าชื่อนี่ใครๆก็อยากมีค่ะ
 • แต่เมื่อมีแล้วจะทำตัวเช่นไรก็ต้องดูกันนานๆค่ะ

P  tuk-a-toon

 • ไม่มีสิ่งไหนยากเกินความพยายามนะคะ
 • หากจะไขว่คว้า
 • แต่เรื่องต้นทุนแบบเหมาจ่ายทำให้ต้องคิดหลายตลบค่ะ
 • การเรียนระดับนี้บางคนหมดเป้นล้านแล้วยังไม่จบก็มีนะคะ

ตามมาอ่านครับผม ข้อมูล ความรู้ ข้อคิด มากมาย ขอบคุณมากครับ

P  muekzero

 • อืมม..ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ
 • บ้านเรามีจำนวนผู้จบการศึกษาในทุกระดับจำนวนมาก แต่ทำไมประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนานะคะ

P  บวร

 • ปัญหาที่ควรทำอย่างเร่งด่วนนอกจากปํญหาด้านปากท้อง คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง