นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ 2 โดย สมศ.(ตอนที่ 1)


นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ 2 (พ.ศ.2549-2553) นั้นมีอยู่หลายคำที่ควรจะทำความเข้าใจ เพื่อให้สถานศึกษาได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมความในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมาถึง

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาตรฐาน  หมายถึง ความถูกต้องเหมาะสมของการวัด การเก็บข้อมูล คุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งควรมีการระบุในรายงานและหรือบันทึกภาคสนาม (Field note)

การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยวิธีการอย่างน้อยสาม วิธี เช่น การตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานจริง การสังเกตการปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยสามแหล่ง เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารสถานศึกษา การสัมภาษณ์ครู-อาจารย์ และการสัมภาษณ์นักศึกษาหรือสถานประกอบการ (แล้วแต่กรณี) เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์และพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลว่าถูกต้องชัดเจนตรงกันหรือไม่

การตรวจสอบและยืนยันสภาพจริง หมายถึง ผู้ประเมินใช้การสังเกตสภาพจริงหรือใช้วิธีศึกษาจากเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมาหรือที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์หรือสอบถามบุคคลเป็นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงการประเมินจากสภาพจริงหรือการประเมินเชิงประจักษ์

การประกันคุณภาพ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจติดตามคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งการประเมินภายในและภายนอก

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด มีจุดเน้น คือ การบูรณาการการประกันคุณภาพกับงานประจำทั้งการพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

การประเมินแบบอิงเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง การประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ตามที่ระบุในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาของ สมศ.

การประเมินแบบอิงพัฒนาการ หมายถึง การเปรียบเทียบผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกและรอบสองตามเกณฑ์ในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาของ   สมศ.

หมายเลขบันทึก: 169990เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2008 19:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 21:05 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
 • สวัสดีครับ อ่านแล้วรู้สึกมึนๆหัวชอบกล
 • พูดถึงเรื่องวิจัย ก็ต้องนึกถึงตัวเลข และ spss
 • สวัสดีครับ ทานข้าวเย็นหรือยังครับ
 • แวะมาอ่านครับ
 • ตามมาดูครับ
 • ดีใจจังเลย
 • ได้ข้อมูลตั้งหลายอย่าง
 • สู้ๆๆๆๆ

สวัสดีค่ะ คุณกวินทรากร

 • มึนเหมือนกันค่ะ
 • อาศัยเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับสมาชิกท่านอื่นๆ
 • ทานเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

 • ในปีการศึกษาหน้า เปิดเทอมหน้ามิมต้องไปทำงานการประกันคุณภาพ ก็เลยเอาเอกสารมานั่งอ่านนั่งพิจารณา
 • มึนตึ๊บเลยค่ะ เขียนบันทึกพร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ
 • ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ตามมาอ่าน
 • สู้อยู่แล้วค่ะ

ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยให้เข้าใจในข้อมูลมากขึ้น เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆๆๆๆ คะ ขอบคุณอีกครั้งคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท