ธัญกร 43

  Contact

  วันพุธที่ 18/01/49  
          วันนี้เข้างาน 8.35 น.ค่ะ งานของวันนี้ก็ช่วยดาราภรณ์หาข้อมูลทำโครงการกลุ่มทั้งวันเลยค่ะหาทั้งในอินเตอร์เน็ตและก็ในหนังสือที่ห้องสมุดของสำนักฯด้วยก็ขอคำปรึกษาจากพี่อิส พี่โต พี่ป๋วย พี่จักร พี่รุ่ง และลุงติ๋วด้วย พี่อิสบอกว่า เรื่องที่จะนำมาทำโครงการก็ควรที่จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และตัวเราเองก็ต้องถนัดและสนใจ ต้องเหมาะกับเวลาที่มี ไม่ควรให้น้อยไปกว่า 5 นาที และไม่ควรจะเกิน 8 นาที ถ้าหากเป็นสถานที่สำคัญต้องทำหนังสือราชการให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วยจะได้ไม่มีปัญหา ก็ทำอยู่ถึง 16.50 น.ก็กลับบ้านค่ะ

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บันทึกของธัญกร

Post ID: 16906, Created: , Updated, 2012-02-11 14:28:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)