สกัดคู่มือ กระบวนกร หัดขับ(เคลื่อน): กิจกรรมคืนกลับสู่ความเป็นเจ้าตัวเล็ก(6)

ก๊วนคุณสะอาดสองแคว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฝึกการฟังเบื้องต้น และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือเปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หลังจากใช้กิจกรรม Relaxation แล้ว เราจึงปลุกให้ผู้เข้ารับการอบรมตื่น เพื่อฝึกการฟังเบื้องต้น และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือเปิดพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกฝนสุนทรียสนทนา....โดย การคืนกลับสู่ความเป็นเจ้าตัวเล็ก

 

 

ขั้นตอน         :         1 ผู้นำการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจับคู่ 2 คน เล่าสู่กันฟังถึง

                             ชีวิตในวัยเด็ก โดยให้เล่าคนละ 5 นาที และให้สะท้อนกลับ คนละ 3

                              นาที (รวมเวลา 16 นาที)

2. แล้วให้ขยายออกเป็นสี่คน ในการเล่าสู่กันฟังถึงชีวิตวัยเด็ก โดยใช้ก้อนหินเป็นสื่อ(หรืออาจจะใช้อะไรแทนก็ได้) ให้เฉพาะคนที่มีก้อนหิน ที่มีอยู่ก้อนเดียวในวงเท่านั้นที่พูดได้ ให้เวลาสนทนา 20 นาที

3. แล้วขยายออกเป็นแปดคน โดยยังใช้ก้อนหินเป็นสื่อ เหมือนดังข้อ 2 แต่ อาจจะให้วงคุยกันว่า ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมที่ทำ และพยายามเตือนให้ไม่กินพื้นที่ของส่วนรวมมากเกินไป ให้มีการบริหารเวลา เพื่อแบ่งปันกันพูด และหัดในการฟัง ควรให้มีการฝึกตนให้ตระหนักรู้ และแบ่งปันพื้นที่ให้ถ้วนทั่วทั้งวงสนทนา ให้เวลาสนทนา 20 นาที

3. กระบวนกร ตั้งคำถาม

          - รู้สึกอย่างไร เมื่อจับคู่ 2 คน

          - รู้สึกอย่างไร เมื่อรวมกลุ่ม 4 คน

          - รู้สึกอย่างไร เมื่อรวมกลุ่ม 8 คน

          - ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมที่ทำ

และให้สรุปประเด็นเพิ่มเติม

นักการอิ่ม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก๊วนคุณสะอาดสองแคว



ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สะท้อนกลับ  หมายความว่า  คนที่ฟังต้องฟังอย่างตั้งใจแล้วเล่าเรื่องที่ได้ฟังมาให้คนที่เล่าฟัง  ถ้าเก็บประเด็นไม่หมด  คนที่เล่าให้ฟังก็เพิ่มเติมให้  เป็นการฝึกการฟัง ( Deep Listening )  อิอิ
เขียนเมื่อ 
  • เท่าที่จำได้  ผู้เข้ารับการอบรมสรุปว่า
  • เข้าใจสุนทรียสนทนามากขึ้น  เพราะนั่งคุยกันตั้งสามรอบ
  • เข้าใจเพื่อนๆมากขึ้น  เห็นใจเพื่อนมากขึ้น  ยอมรับกันมากขึ้น
  • รู้สึกว่าคุยกันสองคนง่าย  คุย 4 คน อึดอัดมากขึ้น  คุย 8 คนยิ่งอึดอัด  (  สงสัยอยากคุย  อยากเล่าต้องรอนาน  อิอิ )  หรืออาจเป็นเพราะ  ไม่ค่อยคุ้นกัน
  • เกือบทุกคนบอกว่า  คุยกันแล้วรู้อะไรๆ  มากขึ้น
  • ยังมีอีกหลายข้อ  รอน้าอึ่งอ๊อบกับดาวลูกไก่  มาเล่าต่อ  อิอิ