ผลการออกปฎิบัติงานภาคสนามวิชาการวางแผนฯ

งานภาคสนามวิชาแผนฯ
จากการที่กระผมได้ศึกษาวิชาการวางแผนและดำเนินการโครงการ หลักสูตร ป.โท สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ได้ออกปฎิบัติงานภาคสนามเมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2549 โดยการทำการศึกษาพื้นที่เป้าหมายคือเกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงาเก็บข้อมูลความต้องการจำเป็นของพลเมือง นำมากำหนดทางเลือกที่เหมาะสม ได้ข้อสรุปว่าทางกลุ่มจะดำเนินการในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน และโครงการก็ได้ดำเนินไปเป็นที่เรียบร้อยสมกับความต้องการของชุมชนและคณะนักศึกษาที่ออกภาคสนาม นอกจากนี้ยังได้ทำการสัมภาษณ์ระดับลึกกับตัวแทนของชุมชนเกี่ยวกับการดำรงชีพหลังการเกิดภัยพิบัติสึนามิทำให้ได้ทราบถึงความกล้าหาญและอดทนของคนในชุมชนซึ่งไม่ยอมละทิ้งที่อยู่และอาชีพยังคงที่จะทำมาหากินในด้านประมงโดยการออกเรือวางลอบจับปลาหมึก จับปู จับปลา ดั่งเช่นก่อนนี้ ปัจจุบันมีทั่งภาครัฐและภาคเอกชนออกไปให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้าน เช่น อุปกรณ์การประมง เครื่องใช้ส่วนตัว ข้าวของจำเป็นในการดำรงชีพ ก็ถือได้ว่าการออกภาคสนามครั้งนี้นักศึกษาได้องค์ความรู้มากันมากมายหลายเรื่องและที่สำคัญได้มีการนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและตนเองมีทักษะในการวางแผนและดำเนินการโครงการได้ดียิ่งครับกระผม.........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thoomcommunity watershedความเห็น (0)