ประสบการณ์ที่ผมได้จากการเป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงาน

1.ข้อแรกเลยครับคือฝึกให้ผมมีความรับผิดชอบเพราะการที่จะเป็นหัวหน้าต้องมีความรับผิดชอบสูง  งานจะพังหรือดี เราจะเป็นคนรับผิดชอบก่อนคนอื่น

2.ได้ประสบการณ์จากการติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ  การติดต่อไม่ใช่แค่เราเดินเข้าไปแล้วก็ไปฝึกอบรมได้เลย  มันต้องมีกระบวนการตั้งแต่ ร่างหนังสือแล้วนำหนังสือที่เราร่างแล้วไปให้ทางคณะครุศาสตร์ออกหนังสือราชการให้  แล้วก็ต้องรอหนังสือจากทางคณะครุศาสตร์ประมาณ 2-3 วัน  แล้วจึงค่อยเดินทางนำหนังสือขออณุญาติไปให้กับทางโรงเรียน  และเมื่อนำไปให้แล้วทางผมก็ต้องคอยโทรติดตามตลอดไม่ใช่ส่งไปแล้วคือได้เลย  หรือไม่ก็ทางโรงเรียนจะเรียกผมไปคุยเกี่ยวกับรายละเอียดว่าที่เราจะมาฝึกอบรมมันเป็นอย่างไร   ถ้าโรงเรียนตกลงก็กลับไปเตรียมอุปกรณ์มาตามวันที่ผมได้นัดกับทางโรงเรียน  แต่ไม่ใช่ว่าจะนัดวันได้เลยนะครับ  ผมต้องโทรไปถามเพื่อนก่อนว่าวันนี้ทางโรงเรียนว่าง  เราว่างกันรึเปล่า