ตัวชี้วัดหอผู้ป่วยหนักเด็กศัลยกรรมหัวใจ สถาบันโรคหัวใจ

ตัวชี้วัดหอผู้ป่วยหนักเด็กศัลยกรรมหัวใจ

1.  อัตราติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง

2.  อัตราตายในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

3.  อัตราการย้ายกลับเข้า ไอ ซี ยู ภายใน 72 ชั่วโมง

4.  อัตราการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดผิดพลาด

5.  อัตราความสำเร็จของการช่วยฟื้นคืนชีพ

6.  อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVTความเห็น (0)