พันธกิจ ไอ.ซี.ยู. เด็กศัลยกรรมหัวใจ สถาบันโรคหัวใจ

พันธกิจ  ไอ.ซี.ยู. เด็กศัลยกรรมหัวใจ

ไอ.ซี.ยู. เด็กศัลยกรรมหัวใจ มุ่งมั่น ให้บริการผู้ป่วย
ผ่าตัดหัวใจที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนา ค้นคว้า วิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและบุคลากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVTความเห็น (0)