ความคาดหวัง สู่ความเป็นจริง

   สบายๆวันหยุด วันเสาร์ที่ ๒๕ ก.พ การเรียนรู้จากละครทีวีตอนนี้มีหลายประเด็นที่เชื่อมโยงกับ "การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การทบทวนความคาดหวัง และ การสร้าง Passion Plan"

 ความฝันหลายๆประการของ คุณหมอจังกึม ซึ่งใฝ่ฝันหลายๆประการได้กลายเป็นจริง เช่นได้เป็นผู้ดูแลห้องเครื่องสูงสุด และ เข้าเติมเต็มบันทึกของมารดาที่สั่งเสียไว้ สุดท้ายจากตำแหน่งที่ทุกคนอยากเป็น พระเจ้าจุงจงทรงรับสั่งถามซอจังกึมอยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ซอจังกึมกราบทูลพระเจ้าจุงจงว่านางอยากใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาโดยใช้วิชาแพทย์ที่มี รักษาโรคให้ชาวบ้าน พระเจ้าจุงจงทรงรับปากตามที่ซอจังกึมขอหมอหลวงประชุมกัน ซอจังกึมบอกกับ หมอหลวงทั้งหลายว่านางจะไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาโดยใช้วิชาแพทย์ที่มี รักษาโรคให้ ชาวบ้าน

  ข้อความสนทนาตอนหนึ่ง หมอจังกึมได้กล่าวว่า

 "การออกไปทำงานการแพทย์ในชุมชน จะทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้น"

 สะท้อนมาถึง การเรียนการสอนในรั้วสถาบันอุดมศึกษาที่บางครั้งเรา "เสมือนอยู่บนหอคอย ไม่เห็นสภาพจริงในท้องถิ่น หรือในชุมชน"

 ดังนั้นเรียนเชิญ "พวกเรา ชาวมอดินแดง เลือดสีอิฐ" ออกไปเยี่ยม "พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับผิดชอบ คือ จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๓ และ ๑๔ มีนาคม เพื่อให้บริการ One Stop Service (link) ครับ" โดยติดต่อที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อ.สุวัฒน์ บุญจันทร์ หรือ ที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุณพิชัย เล่งพาณิชย์ โทรศัพท์ ภายใน ๒๐๒๘ และ ๒๐๒๙

JJ