บันทึกการเมืองไทย (๙) : เตรียม (ไม่) เลือกตั้ง

ถ้าพรรคฝ่ายค้านรวมตัวกันไม่สมัคร    ผมจะไปลงคะแนน โดยกาช่อง “ไม่เลือก”   อยากชักชวนคนกลุ่ม ไม่เอาทักษิณ รวมตัวกันแสดงเสียง “ไม่เอาทักษิณ”  (แต่คนที่คิดต่าง เราก็ไม่ว่ากันนะครับ   คนเราคิดต่างกันได้)

วิจารณ์ พานิช

๒๖ กพ. ๔๙