บันทึกการเมืองไทย (๑๐) : การเลือกตั้งไม่ใช่ที่ชำระบาป

บาป (ผิดศีลธรรม) และการทำผิดกฎหมาย ไม่สามารถล้างได้ด้วยการเลือกตั้ง    สมมติว่าผลการเลือกตั้งยังได้เสียงส่วนใหญ่    ก็ไม่ได้หมายความว่าความผิดที่เคยทำไว้ได้รับการยกเลิก   หรือแสดงว่าไม่ผิด

กรรมย่อมเป็นของผู้ก่อกรรม (และทำเข็ญ – ระยะยาว)

วิจารณ์ พานิช

๒๖ กพ. ๔๙