การแข่งขันมีขึ้นในวันที่ 23 กพ.49 ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

ความหมายคือให้นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันจากทั้ง 4 ภาค มาสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นตามโจทย์ และเวลาที่กำหนด

จากการสอบถามอาจารย์ของทุกภาคพบว่าทุกภาคแข่ง"การทำจุลสาร"

ดังนั้นโจทย์จึงจำเป็นต้อง"พลิกแพลง" เพื่อทดสอบความสามารถ

โจทย์จึงกลายเป็น "แผ่นพับ" 3 พับ เรื่อง "เม่นแคระ"

ความแตกต่างคือการทำจุลสารจะมีทั้งหมด 3 แผ่น ปก 2 แผ่น และเนื้อหาสาระ 8 หน้า แต่แผ่นพับเหลือแค่ 1 แผ่น และ มีเนื้อหา แค่ 4 หน้า ถ้าพิจารณาจาก"คนที่เคยทำ" ก็จะพบว่า"ง่าย"กว่ากันมากๆ ง่ายแต่ทำให้"สวย"นั้น ยากกว่า เพราะพื้นที่น้อยกว่า

ประกอบกับการฝึกซ้อมของเด็กๆ เท่าที่สอบถามดู เป็นการซ้อมทำจุลสารมาเท่านั้น ไม่ได้ซ้อม การทำแผ่นพับมาเลย มีสาวน้อยคนหนึ่ง เธอทำท่า"ถอดใจ" แบบผิดหวังข้อสอบอย่างเห็นได้ชัด เพราะเธอทำเสร็จช้ากว่ากำหนดมากๆ มีอีกคนหนึ่งพิมพ์ได้คล่องและเร็วมาก แต่ก็ชะล่าใจ เพราะไม่มีการตรวจ"คำผิด"

ข้อสอบครั้งนี้พิมพ์เนื้อหาน้อยกว่า"จุลสาร" 1 หน้า ผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่พิมพ์เสร็จในเวลา 1/2 ชั่วโมง มีเวลาสำหรับตกแต่งถึง 1ชั่วโมง 30 นาที  และรูปภาพที่ให้ไปก็ไม่ต้องแก้ไขอะไร

เหลือเชื่อคือมีคนประมาท และไม่ตรวจสอบรายละเอียด

จึงทำให้ผลงานออกมาไม่สมบูรณ์ และไม่สวยเท่าที่ควร

ทำให้กรรมการต้องทบทวนตัวเองว่า "ควรออกข้อสอบตามที่เขาซ้อมมาหรือไม่"

แต่โดยความเห็นส่วนตัวของฉันๆ คิดว่าผู้เข้าแข่งขันต้องรับได้ในทุกสถานการณ์

เห็นได้ชัดว่า"พวกเรา" สอนเด็ก แบบไม่ให้มี"อิสระทางความคิด" เพราะเขาจะติดรูปแบบที่ครูสอนมาว่า"ต้องเป็นแบบนี้" ผิดจากนี้ไป ก็จะทำไม่ได้ และเดินไปเองไม่ได้แล้ว

"ความคิดสร้างสรรค์" เกิดขึ้นน้อย  น้อยจนเหลือเชื่อว่าพวกเขาคือ"คนรุ่นใหม่"

ฉันจึงต้องทบทวนตัวเองแล้วว่า ฉันสอนให้พวกเขารู้จัก"หาปลาเอง" ได้หรือเปล่า