การแข่งขัน

การแข่งขันนั้น ถ้าเราได้แข่งกับตัวเอง เราจะรู้ว่า สิ่งที่เราทำนั้น "เต็มที่แล้วหรือยัง"

การแข่งขันมีขึ้นในวันที่ 23 กพ.49 ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

ความหมายคือให้นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันจากทั้ง 4 ภาค มาสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นตามโจทย์ และเวลาที่กำหนด

จากการสอบถามอาจารย์ของทุกภาคพบว่าทุกภาคแข่ง"การทำจุลสาร"

ดังนั้นโจทย์จึงจำเป็นต้อง"พลิกแพลง" เพื่อทดสอบความสามารถ

โจทย์จึงกลายเป็น "แผ่นพับ" 3 พับ เรื่อง "เม่นแคระ"

ความแตกต่างคือการทำจุลสารจะมีทั้งหมด 3 แผ่น ปก 2 แผ่น และเนื้อหาสาระ 8 หน้า แต่แผ่นพับเหลือแค่ 1 แผ่น และ มีเนื้อหา แค่ 4 หน้า ถ้าพิจารณาจาก"คนที่เคยทำ" ก็จะพบว่า"ง่าย"กว่ากันมากๆ ง่ายแต่ทำให้"สวย"นั้น ยากกว่า เพราะพื้นที่น้อยกว่า

ประกอบกับการฝึกซ้อมของเด็กๆ เท่าที่สอบถามดู เป็นการซ้อมทำจุลสารมาเท่านั้น ไม่ได้ซ้อม การทำแผ่นพับมาเลย มีสาวน้อยคนหนึ่ง เธอทำท่า"ถอดใจ" แบบผิดหวังข้อสอบอย่างเห็นได้ชัด เพราะเธอทำเสร็จช้ากว่ากำหนดมากๆ มีอีกคนหนึ่งพิมพ์ได้คล่องและเร็วมาก แต่ก็ชะล่าใจ เพราะไม่มีการตรวจ"คำผิด"

ข้อสอบครั้งนี้พิมพ์เนื้อหาน้อยกว่า"จุลสาร" 1 หน้า ผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่พิมพ์เสร็จในเวลา 1/2 ชั่วโมง มีเวลาสำหรับตกแต่งถึง 1ชั่วโมง 30 นาที  และรูปภาพที่ให้ไปก็ไม่ต้องแก้ไขอะไร

เหลือเชื่อคือมีคนประมาท และไม่ตรวจสอบรายละเอียด

จึงทำให้ผลงานออกมาไม่สมบูรณ์ และไม่สวยเท่าที่ควร

ทำให้กรรมการต้องทบทวนตัวเองว่า "ควรออกข้อสอบตามที่เขาซ้อมมาหรือไม่"

แต่โดยความเห็นส่วนตัวของฉันๆ คิดว่าผู้เข้าแข่งขันต้องรับได้ในทุกสถานการณ์

เห็นได้ชัดว่า"พวกเรา" สอนเด็ก แบบไม่ให้มี"อิสระทางความคิด" เพราะเขาจะติดรูปแบบที่ครูสอนมาว่า"ต้องเป็นแบบนี้" ผิดจากนี้ไป ก็จะทำไม่ได้ และเดินไปเองไม่ได้แล้ว

"ความคิดสร้างสรรค์" เกิดขึ้นน้อย  น้อยจนเหลือเชื่อว่าพวกเขาคือ"คนรุ่นใหม่"

ฉันจึงต้องทบทวนตัวเองแล้วว่า ฉันสอนให้พวกเขารู้จัก"หาปลาเอง" ได้หรือเปล่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางความเห็น (0)