คณะผู้บริหารจาก EMTC เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

 

 ในวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม คณะผู้บริหารของสถาบัน
EMTC (Educational Manager Training College)
ประเทศเวียตนาม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
Change Management in the 21st Century ที่สถาบันฯ
โดยสถาบันฯ จะรับผิดชอบในเรื่อง การจัดทำหลักสูตร
การเป็นวิทยากรให้การอบรม

   คณะผู้บริหาร EMTC เยี่ยมชมภูมิทัศน์ สพบ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1687

เขียน

27 Jul 2005 @ 14:51
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:54
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก