ข่าว บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด จากสำนักงานประกันภัยจังหวัดชุมพร

ใครที่ถือกรมธรรม์บ.พาณิชย์การประกันภัย โปรดอ่านทางนี้

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัยของ บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด และตั้งผู้ชำระบัญชีตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2548 นั้น

บัดนี้ผู้ชำระบัญชีขอบอกเลิกสัญญาประกันภัยทุกประเภท และทุกกรมธรรม์ให้สิ้นสุดความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2548 นอกจากผู้เอาประกันภัยจะไปซื้อประกันกับบริษัทอื่นก่อน

ฉะนั้นผู้ที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทพาณิชย์ฯไว้ กรมธรรม์ของท่านจะสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติตั้งแต่ วันที่ 31 สิงหาคม 2548 จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดทำประกันใหม่เพื่อประโยชน์ในการได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่รับประกันต่อเนื่องจากบริษัท พาณิชย์ฯมี 33 บริษัทรายละเอียดดูได้จาก www.doi.go.th

เด็ก DOI สำนักงานประกันภัยจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)