ความสุขที่แท้


          ผมได้เล่าเรื่อง การไปเสวนาที่สวนโมกข์   กับเรื่องเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงู  ไว้แล้ว   โดยมีหัวข้อเรื่องคือ   ความสุขของปุถุชน


          วันนี้โชคดีได้อ่านบทความหลายตอนชื่อ “บนเส้นทางหนังสือ”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอลัมภ์ “บนเส้นทางชีวิต”   เขียนโดย ศ. นพ. ประเวศ  วะสี   ลงพิมพ์ในนิตยสารหมอชาวบ้าน   ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2548  เป็นต้นไป   เล่าเรื่องหนังสื่อชื่อ The Art of Happiness   เขียนโดยทะไลลามะ  กับ  โฮเวิร์ด  คัทเลอร์


          ในฉบับประจำเดือน มี.ค.48   ว่าด้วยเรื่อง บ่อเกิดของความสุข   ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า
1)      ความสุขเกิดจากสภาวะของจิตใจ   ใครอยากรู้คำอธิบายของข้อสรุปนี้ต้องไปหาบทความมาอ่านเอาเองนะครับ
2)      ความสุขระดับพื้นฐานของแต่ละคน   เป็นกรรมพันธุ์ด้วย
3)      ความสุขเกิดจากองค์ประกอบของการมีสุขภาพดี   การมีวัตถุปัจจัยพอเพียง   การมีเพื่อน   และการมีสภาวะทางจิตที่ถูกต้อง
4)      ความสุข (Happiness)  ต่างกับความหฤหรรษ์ (Pleasure)


          ใช่แล้ว   ความสุขจากลาบเป็ดเป็นหฤหรรษ์   ไม่ใช่ความสุข


                                                                                           วิจารณ์  พานิช
                                                                                             27 ก.ค.48