กรอบแนวคิดของการพัฒนา

  ติดต่อ

  กรอบแนวคิดของการพัฒนา  

กรอบแนวคิดของการพัฒนา

    (1)  การพัฒนาต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวนักเรียน
    (2)  การพัฒนาควรเกิดจากความต้องการของครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
    (3)  การพัฒนาควรเป็นลักษณะ Site  based  Development.
    (4)  การพัฒนาควรมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละคน
    (5)  การพัฒนาควรสอดคล้องกับภารกิจ และหน้าที่ที่ปฏิบัติของ ครู และบุคลากร
          ทางการศึกษา
    (6)  การพัฒนาควรดำเนินการในรูปของเครือข่ายให้กระจายทั่วประเทศ
    (7)  การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    (8)  การพัฒนาต้องกระทำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายภายใต้ข้อจำกัด
          ด้านงบประมาณ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการพัฒนา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 1672, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 17:59:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ระบบการพัฒนาครู

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)