ติดตามความก้าวหน้าการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ KM:พัสดุ/การเงิน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

ศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สำหรับรองคณบดี/เลขานุการคณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้างานคลังและพัสดุ และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 ศูนย์บริการวิชาการ  กลุ่มเป้าหมายในการจัดครั้งนี้จะเป็นชุดเดิมที่เคยเข้าสัมมนาเมื่อวันที่ 13 ก.ค.48 ซึ่งแบบตามกลุ่ม 4 กลุ่ม  บุคลากร มข.ที่สนใจเข้าร่วมประชุมขอเชิญแจ้งรายชื่อได้ที่ 2028-9 ต่อ 104

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1671

เขียน

27 Jul 2005 @ 08:57
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:04
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก