แก้ปัญหา “โลกร้อน”


          เรากำลังพูดกันเรื่อง “โลกร้อน” (Global Heating) นะครับ   ไม่ใช่ “โลกอุ่น” (Global Warming)   โลกของเรากำลังร้อนด้วย “เพลิงแห่งความเกลียดชัง”   จาก “ระบาดวิทยาแห่งความเกลียดชัง” (Epidemiology of Hatred) หรือกล่าวได้ว่า “โรคแห่งความเกลียดชัง” กำลังระบาดไปทั่วพิภพ


          อย่างกรณีระเบิดรถไฟใต้ดินของลอนดอน   เวลานี้รู้แล้วว่า “เกลือเป็นหนอน” คือเป็นฝีมือของคนอังกฤษเอง   ไม่ใช่มาจากคนนอกเล็ดลอดเข้ามาก่อวินาศกรรม


          นี่เป็นเรื่องน่าตกใจสุด ๆ   เพราะว่า “โรคแห่งความเกลียดชัง” ไม่ได้ระบาดมาจากภายนอก   แต่บ่มเพาะขึ้นในเกาะอังกฤษเองคือที่เมืองลีดส์


          อะไรเล่าคือเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง   อะไรเล่าที่เป็นปุ๋ย   เป็นฮอร์โมนเร่งการเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง


          ตั้งสติตรวจสอบกันให้ดี


          นิตยสาร  ดิอีโคโนมิสต์  ฉบับวันที่ 16 – 22 ก.ค.48   ลงหน้าปกเป็นรูปคน   ที่ตามตัวมีคำว่า Hate เต็มไปหมด   และในเล่มมีเรื่อง “The enemy within”   วิเคราะห์ปัญหาก่อการร้ายเชื่อมโยงกับคนมุสลิมภายในประเทศไว้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง

 

                                      


          เป็นการรายงานและวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับมุสลิมหัวรุนแรงในยุโรปและในอังกฤษ
          แต่ผมว่าเป็นการมองเพียงครึ่งเดียวของปัญหา   คือปัญหาที่ต้นเหตุอยู่ที่คนอื่น   ไม่ได้มองอีกครึ่งหนึ่ง   คือรากเหง้าของปัญหาที่มาจากตนเอง   คือสังคมวัตถุนิยมบริโภคนิยมตลาดนิยมสุดขั้ว   ร่วมกับลัทธิจ้าวโลก   ถือว่าอุดมการณ์ของตนเท่านั้นที่ถูกต้อง   คนอื่นคิดแตกต่างประพฤติแตกต่างถือเป็นศัตรู   ต้องเข้าไปจัดการเพื่อผลประโยชน์ของชาติตน


          ผมมองว่าปุ๋ยที่เร่งการเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังคือ   การมองโลกด้านเดียวของโลกตะวันตก   นำโดยสหรัฐอเมริกา   อังกฤษ   และพันธมิตร   เป็นการมองด้านเดียวเพื่อผลประโยชน์ของตน   ผสมกับลัทธิวัตถุนิยมสุดขั้ว   ลัทธิแข่งขัน   เอาชนะ   เอาเปรียบ   ที่มากับลัทธิทุนนิยม   วัตถุนิยม   ผลักดันให้เกิด “ผู้แพ้” ในสังคม   เกิดความรู้สึกว่าตนได้รับความอยุติธรรม   ถูกกระทำอย่างไร้เมตตา   ซึ่งเป็นตัวบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์   จนเกิดโรคแห่งความเกลียดชัง


          เมล็ดพันธุ์สร้างขึ้นโดยลัทธิแข่งขัน   เอาเปรียบ   ใครดีใครได้แบบสุดโต่ง


          ปุ๋ยและฮอร์โมนเร่ง   คือลัทธิจ้าวโลก   ที่ตอกย้ำผลประโยชน์ของประเทศและสังคมของผู้เป็นจ้าวโลกแบบสุดโต่ง


          อ่านในดิ อีโคโนมิสต์   จะเห็นว่าโรคแห่งความเกลียดชังนี้   อาศัยพลังของทุนนิยมวัตถุนิยมนั่นเองเป็นตัวแพร่เชื้อ   คืออินเทอร์เนต   และเป็นการแพร่เชื้อในลักษณะที่แปลกประหลาด   คือคนที่กำลังบ่มเพาะโรคเป็นผู้แสวงหาแหล่งเชื้อหรือครูฝึกวิธีก่อความไม่สงบเอง


          ผมมองว่าจะแก้ให้ได้ผลต้องแก้ที่สมุฏฐานของโรค   คือแก้ที่โลกทุนนิยม   วัตถุนิยม นั่นเอง   โดยลดความ “สุดขั้ว” ลงไป


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         17 ก.ค.48