สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพรกับบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ติดต่อ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างยั่งยืน  

      สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพรกับบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

       1.เป็นคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบการกำหนดราคากลางของโครงการที่จะมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ฯ  ที่มีวงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

        2. การออกตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเงิน การคลังและการบัญชี ให้ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 4 ครั้ง ใน 1 ปี

         3. จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายและการปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่ดำเนินการไปแล้ว คือ

              3.1 ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนการถ่ายโอนภารกิจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               3.2 จัดประชุมชี้แจงการปฎิบัติตามระเบียบกระทรสวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  จำนวน 3 รุ่น ผู้เข้าร่วมประชุม 1,268 คน แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกรูปแบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

หมายเลขบันทึก: 1677, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:54:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)