วันนี้ก็มาถึงที่ ร.ร.เวลา8.00 น.เหมือนทุกวันหลังจากนั้นก็ทำการดูแลนักเรียนเข้าแถวหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรจึงขออนุญาติอาจารย์ทำงาน Present เนื่องจากใกล้ที่จะหมดระยะเวลาการฝึกงานแล้วส่วนในช่วงบ่ายก็ทำภาระกิจประจำคือการเปิดห้องประชุมหลังจากนั้นก็เตรียมตัวกลับบ้านครับ