ธนชัย53

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
วันนี้มาถึงที่ ร.ร.เวลา 8.00น.ก็ทำการดูแลนักเรียนเข้าแถวเหมือนทุกๆวันหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรว่างเกือบทั้งวันครับจึงเข้าไปจัดห้องประชุมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ทำการเปิดห้องประชุมครับหลังจากนั้นก็เตรียมตัวกลับบ้านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)