ธนชัย54

การฝึกประสบการณืวิชาชีพที่ ร.ร.มัธยมสาธิตสวนสุนันทา
วันนี้มาถึงที่ ร.ร. เวลา 8.00 น.ก็ทำการดูแลนักเรียนเข้าแถวตามปรกติหลังจากนั้นก็จัดเก้าอี้ห้องประชุมส่วนในช่วงบ่ายก็เปิดห้องประชุมหลังจากนั้นในตอนเย็นก็ไปตรวจดูเครื่องฉายโอเวอร์เฮดตามห้องเรียนต่างๆว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่หลังจากนั้นก็เตรียมตัวกลับบ้านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของ ธนชัยความเห็น (0)