มุมมองการศึกษา (ส่วนตัว) : การจัดการศึกษาอาจจะเปลี่ยนไป โดยคุณ beeman หรือ อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ แห่ง ม.นเรศวร เป็นบันทึกที่โดนใจที่สุดของผมในเดือนมากราคม 2549 เมื่อผมได้ขอให้ Dr.Ka-poom ได้อ่าน ก็ Conferm ครับ ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้

     ประเด็นที่โดนใจคือ อ.สมลักษณ์ ได้พยายามเล่าสิ่งที่ได้ประสบพบเจอ และมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาจากอดีต มาถึงในปัจจุบัน เหมือนพยายามสื่อว่ายิ่งเรียนยิ่งทำอะไรไม่เป็น ทำนองนั้น ในขณะเดียวกันความรู้ที่ได้นำไปประกอบอาชีพจริง ๆ  กลับได้จากแหล่งที่ไม่ใช่ในระบบการศึกษา ทั้ง ๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากเพื่อให้ได้รับการศึกษาในระบบ สุดท้าย (ผมว่า) ใบปริญญาบัตรก็มีความสำคัญในสังคมนี้ มากกว่าความรู้ความสามารถที่แท้จริง จนถึงทุกวันนี้

     อีกประเด็นหนึ่งที่โดนใจ คือ เครื่องปรุงประกอบในการศึกษาที่มีมากเสียเหลือเกิน จนคนชายขอบไม่อาจเข้าถึงได้ หรือเข้าไปได้ก็สุดจะทนทานต่อกระแส สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะใช่แก่นของการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีค่าใช่จ่ายสูงมาก ที่เห็นเด่นชัดคือค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในช่วงการรับปริญญาบัตร ตามที่ อ.สมลักษณ์ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้

     ขอบคุณ อ.สมลักษณ์ ที่ได้นำสิ่งดี ๆ มาเล่าให้อ่านกันอยู่เสมอ และบันทึกนี้ตรงใจกับสิ่งเกิดขึ้นกับผมจนรู้สึกอึดอัดมาแล้ว ผมเฝ้าสังเกตมาตลอดเช่นกัน โดยเป็นการสังเกตที่ผมต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างขัดกระแสสังคมไม่ได้ และยอมขัดใจตนเองมาตลอดครับ

     อ่านที่มาที่ไปของ “บันทึกโดนใจ” ได้ครับ