เทคนิค..เล็กๆน้อยๆ...

การเป็นพิธีกร..งานแต่งงาน

       วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ผมได้รับเชิญ จากผู้ปกครองนักเรียน ให้ช่วยเป็นพิธีกรในงานเลี้ยงฉลองสมรส เจ้าสาวเป็นคนสุพรรณ เป็นเภสัชกร เจ้าบ่าวเป็นคนจังหวัดน่าน เป็นนักเทคนิคการแพทย์ ทั้งสองทำงานที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


       การรับเป็นพิธีกรทุกครั้ง...ถ้าบอกล่วงหน้า...ผมต้องทำการบ้าน...เสมอ...การบ้านของผมคือ..จะต้องแต่งกลอน...เพื่อใช้ประกอบ...การแนะนำคู่บ่าวสาว...อวยพรคู่บ่าวสาว..บางที
ก็แหล่อวยพร...คู่บ่าวสาว...ถ้ามีดนตรีที่เหมาะสม....นอกจากนี้ก็ต้องเตรียมลำดับขั้นตอน..เตรียมประสานงานกับเจ้าภาพว่าจะเรียนเชิญท่านผู้ใดขึ้นสู่เวที...เจ้าภาพบางรายก็ให้เชิญพ่อแม่ขึ้นครบทุกคนทั้งสองฝ่าย บางรายก็ไม่ขอขึ้นเพราะสุขภาพไม่ดี บางงานพ่อแม่เจ้าภาพขึ้นไปยืนฟัง..นักการเมืองที่มาเป็นประธานพูด..จนเป็นลม..เพราะพูดนาน..ผมจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสม ขั้นตอนจึงมักเป็นดังนี้
 

 ๑. เชิญคู่บ่าวสาวขึ้นสู่เวที(นำด้วยบทกลอน...ที่ผมแต่งมา)
 ๒. เชิญพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายขึ้นสู่เวที(ขั้นตอนนี้พิจารณาตามความเหมาะสม)อาจคล้องมาลัยรักให้บ่าวสาว
 ๓. เชิญท่านผู้มีเกียรติสำคัญที่เจ้าภาพเรียนเชิญไว้ขึ้นคล้องมาลัยรัก(แล้วแต่จำนวนมาลัยรักที่เจ้าภาพเตรียม)
 ๔. เชิญประธานในงานคล้องมาลัยรักและกล่าวให้โอวาท และ อวยพรคู่บ่าวสาว
 ๕. เชิญเจ้าภาพ พ่อ แม่ หรือตัวแทนพ่อ แม่ กล่าวขอบคุณ แขก(ขั้นตอนนี้อาจยืดหยุ่นตัดทอนได้)
 ๖. เชิญเจ้าบ่าว เจ้าสาว กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบคุณแขก
 ๗. เสร็จพิธีการบนเวที  เชิญคู่บ่าวสาว พบปะอย่างใกล้ชิดกับแขกที่โต๊ะอาหาร จากนั้นผมอาจจะแหล่บทกลอนอวยพรบ่าวสาว เป็นอันหมดหน้าที่ นี่คือเทคนิคที่ผม...ปฏิบัติหน้าที่..อยู่เสมอๆ..ลองอ่านกลอนที่ผมแต่งไว้สำหรับงานนี้ดูนะครับ


                สุขสันต์วันสมรส


 สุกัลยา  วัฒน์ผดุงเกียรติ -เจริญ  ดวงอินตา

คู่บ่าวสาว สองคน ปลูกต้นรัก   

เฝ้าฟูมฟัก ดูแล รักแท้ถนอม

จนเห็นผล ต้นรัก ฝักสุกงอม    

ถึงคราพร้อม สุขสันต์ วันวิวาห์


เจ้าสาวสวย สุกัลยา สง่าศรี        

เป็นกุลสตรี มีคุณค่า

เภสัชกร เชี่ยวชาญ เรื่องงานยา 

มีวิชา ก้าวหน้า ในสังคม


เจ้าบ่าวเป็น คนดี มีบุคลิก

นักเทคนิค การแพทย์ แสนเหมาะสม

นามเจริญ ดวงอินตา น่านิยม           

ขอชื่นชม คู่ขวัญ ในวันนี้


สองดวงใจ หลอมรวม ร่วมทำงาน    

ณ โรงพยาบาล ที่บ้านหมี่

หนุ่มเมืองน่าน กับสาวมั่น สุพรรณบุรี  

ร่วมชีวี มีโซ่ทอง  มาคล้องใจ


ในวาระ สำคัญ วันสมรส                

เกียรติปรากฏ งดงาม ความสุกใส

ขอยอกร กราบพระ รัตนตรัย          

มอบพรให้ ทั้งสอง ครองสุขเทอญ

หมายเหตุ

     ผมไปทำหน้าที่มาเรียบร้อยแล้วครับ งานนี้เป็นไปตามขั้นตอน ผมอ่านกลอนจบ เชิญบ่าวสาวขึ้นสู่เวที เชิญคุณพ่อ คุณแม่ทั้งสองฝ่าย ขึ้นมายืนเคียงข้างกัน แล้วเชิญ ผอ.ชาญ  ตันติวราภรณ์ ผอ.โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว อดีต ผอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่ ขึ้นคล้องมาลัยรักแก่บ่าวสาว แล้วให้โอวาทและอวยพร ปรากฏว่าท่านผอ.ชาญ ท่านทำหน้าที่พิธีกรต่อ เชิญผู้มีพระคุณทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในโรงพยาบาล ขึ้นมาอวยพรอีก ๓ คน ก่อนท่านผอ. จะปิดท้าย จากนั้นผมเชิญผู้ใหญ่ยรรยง  จินดารัตน์ เจ้าของพื้นที่ เป็นตัวแทนเจ้าภาพกล่าวขอบคุณ จากนั้นเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณแขก สุดท้ายโฆษกวงดนตรี...ก็เชิญให้ผมแหล่..อวยพร..บ่าวสาวด้วยบทกลอนที่ผมแต่ง....แต่เนื่องจากดนตรีเล่นสดไม่ได้...ผมจึงให้เปิดซาวด์เพลงไวพจน์ลาบวช..จบลงด้วยเสียงปรบมือ...และคำขอบคุณ..จากบ่าวสาวที่มีให้ผม....มีเสียงดังให้ได้ยินเข้าหูว่า...พี่สูจน์...ร้องเพลงเพราะนี่...ผมยิ้มแก้มแทบแตกด้วยความบ้ายอ