ส่งงาน PhotoShop ครับ หอผมไม่มีอิทเทอเน็ต เลยทำไว้หลายอันแล้วส่งทีเดียว ผมเพิ่งเรียนรู้โปรแกรมนี้เลยทำได้ไม่ค่อยดี แต่จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นครับ

http://gotoknow.org/file/techno4516/bank3.jpg

http://gotoknow.org/file/techno4516/hosebank.jpg

http://gotoknow.org/file/techno4516/bankcopy.jpg

http://gotoknow.org/file/techno4516/burn1.jpg

http://gotoknow.org/file/techno4516/bank2.jpg