“ระบบสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเอง” ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

  ติดต่อ

            (23 ก.พ. 49) ไปร่วมอภิปรายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย” จัดโดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนา “สรุปโครงการ CDP – SP II” (Country Development Partnership for Social Protection II Closing Workshop)
            ได้ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม” ของรัฐบาลควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับ ระบบสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเอง ที่ชุมชนไทยได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นระบบและขบวนการสำคัญในปัจจุบันและมีแนวโน้มจะมีความก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมากขึ้นเป็นลำดับ
            ในการให้ความเห็นของผมได้อาศัยข้อความสำคัญดังต่อไปนี้แสดงในรูปแบบ PowerPoint ประกอบการอภิปราย (เป็นข้อความจากบทความของคุณพรรณทิพย์ เพชรมาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งผมขอขอบคุณไว้ณที่นี้)

 

 

 

 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

24 ก.พ. 49

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

หมายเลขบันทึก: 16724, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:17:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)