"ถ้าเป็นผม ผมเอามันติดตะราง"

                 ศ. นพ. ธาดา ยิบอินซอย

                 ๒๔ กพ. ๔๙

                 ได้รับอนุญาตให้อ้างอิง

 

           "และตามไปยึดทรัพย์กลับมา   ประมาณแสนสองแสนล้าน"

                  ศ. นพ. ประเวศ วะสี

                  ๒๔ กพ. ๔๙

 

           "เปลี่ยนค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต  ซึ่งรีดมาจากประชาชน  แทนที่จะมาจากกำไรของตน"

                ศ. นพ. ประเวศ วะสี

                ๒๔ กพ. ๔๙