การจัดการความเสี่ยงทางคลินิก ทีหนองจิก ๒๕๕๕

  Contact

  การจัดการความเสี่ยงทางคลินิก ในบริบทของพยาบาล   

 

ความเสี่ยงทางคลินิก

ค้นหาความเสี่ยงทางคลินิกในองค์กรพยาบาล ที่หนองจิก

๑. จากนิเทศหน้างาน  ขณะรับส่งเวร

๒. จากระบบการรายงานความเสี่ยง

๓. จากการตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาล

 

ความคาดหวัง จากการทบทวน ความเสี่ยงทางคลินิก

องค์กรพยาบาลที่หนองจิก

๑. เห็น การใช้กระบวนการพยาบาล

๒. การบันทึกที่สื่อสารถึง กระบวนการพยาบาล

๓. ความสามารถในการรายงานแพทย์

๔. โอกาสในการพัฒนาระบบ บริการพยาบาล

 

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บริการ... พยาบาล

Post ID: 166575, Created: , Updated, 2012-10-08 21:26:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #ความเสี่ยงทางคลินิก

Recent Posts 

Comments (2)

สวัสดีค่ะ

  • หากทุกคนช่วยกัน คนไข้ก็จะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
  • เป็นแรงใจให้ค่ะ

เป็นการเสริมแรงที่ดีคะ แทนการติชม งานนี้ความเสี่ยงก็ไปโลดค่ะ