เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (2)

         20 ก.พ.49   มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาของจุฬาฯ   โดยที่ผมเคยบันทึกไว้แล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.49   ดูได้ที่นี่ (click)

ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 2 ข้อ
         (1) จุฬาฯ ควรจัดระบบหน่วยงาน secretariat เพื่อทำงานจัดการและสร้าง/สั่งสมความรู้และทักษะในการเสาะหา  คัดเลือกและนำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม   ทั้งที่เป็นบุคคลภายในและบุคคลภายนอกจุฬาฯ   เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินได้พิจารณา   โดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าวควรทำงานเชิงรุก   ค้นหาข้อมูลสำหรับใช้ในการทำงาน
         (2) ควรเสนอต่อผู้รับผิดชอบระดับประเทศ   ว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยานี้ควรเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการ   ไม่ควรเป็นหน่วยงานเชิงการเมือง   ควรเป็นหน่วยงานที่ทำงานสร้างและสั่งสมความรู้และทักษะในการทำงานนี้อย่างต่อเนื่อง   และมีการบริหารจัดการให้เกิดคุณค่า  เกียรติยศ  และเกิดผลต่อการสร้างสรรค์ศิลปวิทยาของสังคมไทยอย่างแท้จริง

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#รางวัลเกียรติยศ

หมายเลขบันทึก: 16632, เขียน: 24 Feb 2006 @ 10:41 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 20:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)