ความรู้สึกของ Facilitator

ถ่ายทอดความรู้สึกมาเป็นกลอน

      มีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ HA ได้บรรยายความรู้สึกของการเป็น Facilitator มาเป็นกลอน อยากนำมาถ่ายทอดต่อ ค่ะ

ท้อได้แต่อย่าถอย งานเป็นร้อยใช่ปัญหา

โอกาสพัฒนา สร้างคุณค่าให้ตัวเรา

หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง บางครั้งเดี้ยง ปัญญาเขลา

สิ่งหนึ่งช่วยบรรเทา เรียนรู้เขาเข้าใจตน

ตั้งใจใฝ่ทำงาน ขั้นพื้นฐานขยายผล

ความรู้ชำนาญปน ใส่กมลคนเป็น FA

เทคนิควิธีการ หน้าที่งานไม่อ่อนล้า

ใช้สติแก้ปัญหา เสริมปัญญา FA ทุกคน

ขอบคุณคณาจารย์ ช่วยขับขานสิ่งสับสน

ถาม-ตอบ ใช้ปะปน หลุดวังวนค้นพบทาง

ใช้กลุ่มสุ่มความคิด ได้ทางทิศแคบเป็นกว้าง

พรพ.เสริมช่องทาง ไม่อ้างว้าง ขอขอบคุณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)